Spodbujanje trajnostnega razvoja ekosistema na javnih površinah

»Spodbujanje trajnostnega razvoja ekosistema na javnih površinah« je projekt neposredne potrditve, katere vodilni partner je Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK). 

Vsebina projekta je odziv na aktualno problematiko upada populacije opraševalcev, kot so čebele, metulji in druge žuželke na ravni Slovenije, kot tudi na ravni Evropske unije. Po aktualnih podatkih se je v zadnjih desetih letih populacija opraševalcev zmanjšala za 30 %, kar je zaskrbljujoč podatek, saj opraševalci igrajo ključno vlogo pri opraševanju rastlin, vključno s pridelki, ki so pomembni za kmetijsko pridelavo in kakovost pridelkov. Poleg tega pa so opraševalci pomembni tudi v vlogi ohranjanja biotske raznovrstnosti in stabilnosti ekosistema.

GLAVNI CILJ: Izboljšanje stanja opraševalcev na javnih površinah ter ozaveščanje in vključevanje vseh občin LAS DBK v izvajanje ukrepov za izboljšanje biodiverzitete v mestnih in vaških središčih. Predlagan pristop vključuje pripravo trajnostne zaveze občin na območju LAS DBK za izvajanje trajnostnih praks vzdrževanja mest in promocijo ohranjanja opraševalcev ter pripravo javno dostopnih strokovnih smernic, ki združujejo informacije o ukrepih za izboljšanje stanja javnih prostorov iz vidika opraševalcev in so usklajene s strokovnimi, krajinsko-arhitekturnimi standardi urejanja javnega prostora. V okviru operacije bodo predstavljeni tudi primeri dobrih praks iz drugih evropskih mest, ter organizirane strokovne delavnice za vzpostavitev urbanih ekosistemov, ki so prijazni do opraševalcev, s ciljem promocije trajnostnih rešitev za izboljšanje stanja opraševalcev v javnih prostorih. Rezultati operacije bodo tudi prenosljivi na druge deležnike in območja, kar bo omogočilo širjenje trajnostnih praks za izboljšanje stanja opraševalcev na javni površinah na nacionalni in evropski ravni.

CILJNE SKUPINE: občine, komunalna podjetja, lokalno prebivalstvo in podjetja, ki so vključeni v urejanje in vzdrževanje javnih površin. Inovativnost predlagane operacije se kaže v povezavi med standardi krajinske arhitekture in aktivnostmi za izboljšanje stanja opraševalcev v urbanih območjih, ki so za splošno javnost in občine ta trenutek slabo dostopne. Hkrati projekt neposredno vpliva na širše območje LAS DBK in s predlaganimi aktivnostmi spodbuja, da se javni prostori dolgoročno urejajo v skladu s trajnostnimi načeli EU, kar izboljšuje stanje opraševalcev na območju LAS DBK.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

  • Priprava dokumenta z aktivnostmi, ki prispevajo k ohranjanju opraševalcev v posamezni občini ter podpis trajnostne zaveze občin
  • Priprava e-brošure s strokovnimi smernicami in akcijskimi plani za vzpostavljanje trajnostnih zelenih površin in urbanih ekosistemov v sklopu vzdrževanja javnih površin za širšo javnost;
  • Izvedba treh delavnic prikaza vzpostavitve zelenih površin prijaznih za opraševalce:
    1. Zasaditev medonosnega drevesa v javnem prostoru (katera medonosna drevnina je primerna, kateri so standardi sajenja dreves v javnem prostoru, na kaj je potrebno biti previden ipd.)
    2. Medonosni nasad trajnic v javnem prostoru (primer medovitih trajnic v javnem prostoru in načini vzdrževanja takšnih površin)
    3. Opraševalcem prijazne šole (prikaz aktivnosti, ki jih lahko naredijo šole v svoji okolici, da bodo prijazne opraševalcem)

 

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:  

  16.601,80 EUR

VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTA      

  11.092,00 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:   

   I. faza do  30. 6. 2024

 REZULTATI: 

Priročnik za spodbujanje razvoja javnih zelenih površin prijaznih do opraševalcev: POVEZAVA

 


OBJAVE: 

 


Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. 

POVEZAVE: 

las_rc_eksrp_novo_002