LAS Dolenjska in Bela krajina

POTRJENI PROJEKTI - 7. javni poziv

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA SEDMEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020: POVEZAVA.

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Ukrep

Upravičeni stroški

Sofinanciranje  

Dolenjska podeželska tržnica

Zavod Situla

1. Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Mestna občina Novo mesto
3. Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce

1B

32.761,00 EUR

26.208,80 EUR

Socialna aktivacija - S kolesom na podeželje

Mestna občina Novo mesto

1. Kolesarsko društvo Sprint
2. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
3. Jernej Redek - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

2B

33.715,59 EUR

26.972,47 EUR

Herbalium - prostor narave, zdravja in dobrega počutja

Občina Škocjan

1. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
2. Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele Krajine
3. SPREMEMBA, Boštjan Poljšak s.p.

2B

53.417,13 EUR

29.913,59 EUR

Oživimo vaško središče in povežimo generacije v Rožič Vrhu

RIC Bela krajina

1. Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh
2. Športno kulturno društvo HRIBOVEC 1.  
3. Krajevna skupnost Talčji Vrh

4. MBGRAD Boštjan Majerle s.p.

2B

37.392,90 EUR

29.914,32 EUR

Doživetje dediščine Klevevža

Karlovček d.o.o.

1. Občina Šmarješke Toplice
2. Turistično društvo Šmarješke Toplice
3. Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice

2B

33.729,80 EUR

26.983,84 EUR

Skozi pravljice do med. druženja prebivalcev v Poljanski dolini

RIC Bela krajina

1. Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi
2. Knjižnica Črnomelj

2B

29.703,10 EUR

20.536,67 EUR – EKSRP
3.225,81 EUR – LAS DBK

                                                                                                                                                                                        SKUPAJ

220.719,52 EUR

163.755,50 EUR