POTRJENI PROJEKTI - 6. javni poziv

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA ŠESTEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV

CLLD 2014–2020: POVEZAVA

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projeta

Partnerji

SKLAD

Upravičeni stroški

Sofinanciranje 80 %

Stanje projekta

Iniciativa za bolj zdrav jutri v Beli krajini

Zdravstveni dom Metlika

1. ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje
2.  Beti d.d.
3. Razvojni center Novo mesto d.o.o.     

ESRR

37.458,96 EUR

29.967,17 EUR

 V izvajanju

Medgeneracijsko stičišče v naravi

Občina Škocjan

1. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
2. Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele Krajine
3. Gozdarski inštitut Slovenije

ESRR

27.453,35 EUR

21.962,68 EUR

V pregledu MGRT

Inkubator veščin

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika

1. Društvo kmečkih žena Metlika
2. Turizem Lovšin Luka Lovšin s.p.

ESRR

29.852,22 EUR

23.881,78 EUR

V pregledu MGRT

Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

1. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
2. Klub prijateljev metliške črnine

ESRR

17.794,79 EUR

14.196,85 EUR

V pregledu MGRT

Dežela kozolcev-dežela šestega čuta

Občina Šentrupert

1. Zavod Dežela kozolcev
2. LAPEGO Petra Krnc Laznik s.p.

ESRR

35.766,85 EUR

28.613,48 EUR

V pregledu MGRT

Z roko v roki

Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Dolenjska Posavje in Bela krajina

1. Splošna bolnišnica Novo mesto
2. ARTTS DESIGN, Tamara Strnad s.p.
3. Župnija Črnomelj

ESRR

14.760,51 EUR

11.808,41 EUR

V pregledu MGRT

Roboti med nami

Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto

1. Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
2. Čarunalnik - Društvo za napredno uporabo računalnikov

ESRR

35.573,97 EUR

28.459,18 EUR

V pregledu MGRT

Kreativnica Marela

Zavod Čebela

1. RC Novo mesto 
2. EŠNM
3.  EST=ETIKA, Društvo za vzpodbujanje etike v prostoru

ESRR

36.703,87 EUR

29.363,11 EUR

V izvajanju