POTRJENI PROJEKTI - 4. javni poziv

 

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA ČETRTEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV

CLLD 2014–2020: POVEZAVA

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Upravičeni stroški (brez DDV)

Sofinanciranje 80%

Stanje projekta

Iniciativa za bolj zdrav jutri Zdravstveni dom Metlika ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje, Beti d.d., Razvojni center Novo mesto d.o.o. 124.619,53 99.695,62        Zavrnjen

E-mobilna Metlika (povezava)

Občina Metlika

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Dom starejših občanov Metlika.

55.086,47

44.069,18

      V izvajanju

EKO-UP Kreativni center ekološko-ustvrjalnega podjetništva (povezava)

Občina Mirna

Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki, AKLIH – razvoj in oblikovanje Domen Gregorič s.p., Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

110.269,12

88.215,29

       V izvajanju

Zakladi Bele krajine (povezava)

KZ Metlika

Javni zavod Krajinski park Kolpa, Starkmat, Sebastjan Štarkel s.p., Špica, Rok Simčič s.p., Mirabilis d.o.o.

45.218,90

36.175,12

       V izvajanju

Lokalno je aktualno - Šmarješki izvir Cvička (povezava)

Občina Šmarješke toplice

Društvo vinogradnikov Šmarjeta,
Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev, Mlin Košak, Jože Košak s.p.

118.413,82

94.731,06

       V izvajanju

Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

MO Novo mesto

Društvo upokojencev Otočec, Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, ZŠAM.

35.060,41

28.048,33

      V izvajanju

Šentjernejska učna pot (povezava)

Občina Šentjernej

Osnovna šola Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjernej, Kmetijska zadruga Cerjak.

182.497,20

145.997,76

      V izvajanju