LAS Dolenjska in Bela krajina

POTRJENI PROJEKTI - 4. javni poziv

 

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA ČETRTEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV

CLLD 2014–2020: POVEZAVA

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Upravičeni stroški (brez DDV)

Sofinanciranje 80%

Stanje projekta

Iniciativa za bolj zdrav jutri v Beli krajini

Zdravstveni dom Metlika

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje,Beti d.d., Razvojni center Novo mesto d.o.o.

124.619,53

99.695,62

V pregledu MGRT

E-mobilna Metlika

Občina Metlika

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Dom starejših občanov Metlika.

55.086,47

44.069,18

V pregledu MGRT

EKO-UP Kreativni center ekološko-ustvrjalnega podjetništva

Občina Mirna

Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki, AKLIH – razvoj in oblikovanje Domen Gregorič s.p., Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

110.269,12

88.215,29

V pregledu MGRT

Zakladi Bele krajine

KZ Metlika

Javni zavod Krajinski park Kolpa, Starkmant s.p., Špica.

48.372,52

38.698,02

V pregledu MGRT

Lokalno je aktualno - Šmarješki izvir Cvička

Občina Šmarješke toplice

Društvo vinogradnikov Šmarjeta,
Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev, Mlin Košak, Jože Košak s.p.

118.413,82

94.731,06

V pregledu MGRT

Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

MO Novo mesto

Društvo upokojencev Otočec, Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, ZŠAM.

35.060,41

28.048,33

V pregledu MGRT

Šentjernejska učna pot

Občina Šentjernej

Osnovna šola Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjernej, Kmetijska zadruga Cerjak.

182.497,20

145.997,76

V pregledu MGRT