LAS Dolenjska in Bela krajina

POTRJENI PROJEKTI - 3. javni poziv

 

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA TRETJEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV

CLLD 2014–2020: POVEZAVA

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Ukrep

Upravičeni stroški (brez DDV)

Sofinanciranje

Stanje projekta

Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Komunala Novo mesto d.o.o. 

Mestna občina Novo mesto, Društvo Rokoroki, so.p., Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

2.B

 

89.471,65 EUR

 

71.577,32 EUR

V izvajanju

Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju (povezava)

Občina Semič

PGD Črešnjevec, Zadruga SUPLIMI z.o.o., KUSI Sonja Malnarič s.p.

2.A

107.451,29 EUR

85.961,03 EUR

V izvajanju

Pot ladijskega vijaka v Šentjerneju

Občina Šentjernej

Herba gallus Stanislav Bregar s.p., Zavod za kulturo in turizem Historium

2.B

32.466,48 EUR

25.973,18 EUR

V izvajanju

Medgeneracijsko ustvarjalno središče Mokronog

Občina Mokronog-Trebelno

Osnovna šola Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno, Pekarstvo Rok d.o.o.

2.A

101.461,28 EUR

81.133,02 EUR

V pregledu AKTRP

Vrh Gač za vse (povezava)

Gače upravljanje smučišč d.o.o.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Planinsko društvo Semič, Društvo invalidov Črnomelj

2.C

71.582,36 EUR

57.265,89 EUR

V izvajanju

Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti

Občina Straža

Osnovna šola Vavta vas, Tomas d.o.o., Ribiška družina Novo mesto

3.A

100.532,45 EUR

80.425,96 EUR

V izvajanju

Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini (povezava)

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj, Javni zavod Krajinski park Kolpa, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi

2.C

119.903,96 EUR

95.923,17 EUR

V izvajanju

Klevevška Toplica - biser narave

Občina Šmarješke Toplice

Zavod za kulturo gibanja Novo mesto, Gostilna in penzion Domen, Turistično društvo Šmarješke Toplice

3.A

41.728,46 EUR

33.382,77 EUR

V izvajanju

Učni vrt Učakovci

Zavod Preslica, zavod za izobraževanje, usposabljanje in trajnostni razvoj

Naharin, d.o.o., PE Bela krajina, OŠ Vinica, GRM Novo mesto

3.A

53.883,77 EUR

43.107,02 EUR

V izvajanju