POTRJENI PROJEKTI - 3. javni poziv

 

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA TRETJEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV

CLLD 2014–2020: POVEZAVA

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Ukrep

Upravičeni stroški (brez DDV)

Sofinanciranje

Stanje projekta

Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje (povezava

Komunala Novo mesto d.o.o. 

Mestna občina Novo mesto, Društvo Rokoroki, so.p., Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

2.B

 

89.471,65 EUR

 

71.577,32 EUR

Izveden projekt

Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju (povezava)

Občina Semič

PGD Črešnjevec, Zadruga SUPLIMI z.o.o., KUSI Sonja Malnarič s.p.

2.A

107.451,29 EUR

85.961,03 EUR

Izveden projekt 

Pot ladijskega vijaka v Šentjerneju - ODSTOP OD IZVEDBE PROJEKTA 

Občina Šentjernej

Herba gallus Stanislav Bregar s.p., Zavod za kulturo in turizem Historium

2.B

32.466,48 EUR

25.973,18 EUR

Odstop od izvedbe 

Medgeneracijsko ustvarjalno središče Mokronog (povezava)

Občina Mokronog-Trebelno

Osnovna šola Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno, Pekarstvo Rok d.o.o.

2.A

98.004,8 EUR

78.367,84 EUR

Izveden projekt

Vrh Gač za vse (povezava)

Gače upravljanje smučišč d.o.o.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Planinsko društvo Semič, Društvo invalidov Črnomelj

2.C

71.582,36 EUR

57.265,89 EUR

Izveden projekt 

Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti (povezava)

Občina Straža

Osnovna šola Vavta vas, Tomas d.o.o., Ribiška družina Novo mesto

3.A

100.532,45 EUR

80.425,96 EUR

Izveden projekt

Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini (povezava)

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj, Javni zavod Krajinski park Kolpa, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi

2.C

119.903,96 EUR

95.923,17 EUR

Izveden projekt

Klevevška Toplica - biser narave (povezava)

Občina Šmarješke Toplice

Zavod za kulturo gibanja Novo mesto, Gostilna in penzion Domen, Turistično društvo Šmarješke Toplice

3.A

41.728,46 EUR

33.382,77 EUR

Izveden projekt

Učni vrt Učakovci (povezava)

Zavod Preslica, zavod za izobraževanje, usposabljanje in trajnostni razvoj

Naharin, d.o.o., PE Bela krajina, OŠ Vinica, GRM Novo mesto

3.A

53.883,77 EUR

43.107,02 EUR

Izveden projekt