LAS Dolenjska in Bela krajina

POTRJENI PROJEKTI - 2. javni poziv

 

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA DRUGEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV
CLLD 2014–2020

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

SKLAD

Upravičeni stroški

Sofinanciranje 80 %

Stanje projekta

Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje pri mladih, starejših in osebah s posebnimi potrebami

KUD Notarima Črnomelj

Osnovna šola Milke Šobar Nataše, Varstveno delovni center Črnomelj, Belokranjec d.o.o.

EKSRP

37.305,78 EUR

29.844,62 EUR

V izvajanju

Vrnimo Gače otrokom

GAČE d.o.o.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Športno društvo Zavoj

EKSRP

112.870,32 EUR

90.296,26 EUR

V izvajanju

Hiša dobrot Bele krajine

Občina Metlika

Društvo vinogradnikov Metlika; Turistično društvo Vigred Metlika

ESRR

135.953,84 EUR

108.763,07 EUR

V izvajanju

Igrišče znanja in druženja v Dobličah

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Športno društvo Dobliče, Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče

EKSRP

95.938,20 EUR

76.750,56 EUR

V izvajanju

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj in Folklorna skupina Dragatuš

EKSRP

11.979,18 EUR

95.983,34 EUR

V izvajanju