POTRJENI PROJEKTI - 2. javni poziv

 

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA DRUGEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV
CLLD 2014–2020

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

SKLAD

Upravičeni stroški

Sofinanciranje 80 %

Stanje projekta

Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje pri mladih, starejših in osebah s posebnimi potrebami (povezava)

KUD Notarima Črnomelj

Osnovna šola Milke Šobar Nataše, Varstveno delovni center Črnomelj, Belokranjec d.o.o.

EKSRP

37.305,78 EUR

29.844,62 EUR

Izveden projekt 

Vrnimo Gače otrokom (povezava)

GAČE d.o.o.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Športno društvo Zavoj

EKSRP

112.870,32 EUR

90.296,26 EUR

Izveden projekt

Hiša dobrot Bele krajine (povezava)

Občina Metlika

Društvo vinogradnikov Metlika; Turistično društvo Vigred Metlika

ESRR

135.953,84 EUR

108.763,07 EUR

Izveden projekt

Igrišče znanja in druženja v Dobličah (povezava)

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Športno društvo Dobliče, Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče

EKSRP

95.938,20 EUR

76.750,56 EUR

Izveden projekt

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi (povezava)

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj in Folklorna skupina Dragatuš

EKSRP

119.979,18 EUR

95.983,34 EUR

Izveden projekt