NEPOSREDNA POTRDITEV PROJEKTOV '21

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA SEDMEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020: POVEZAVA.

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Ukrep

Upravičeni stroški

Sofinanciranje

Integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO

LAS Dolenjska in Bela krajina, Razvojni center Novo mesto d.o.o.

 • Splošna bolnišnica Novo mesto.
 • UNM fakulteta za zdravstvene vede.
 • Slovensko društvo HOSPIC OE NM.
 • Rdeči križ Slovenije – območno združenje Novo mesto.

 

4.A

134.366,00 EUR

107.492,80 EUR

Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

LAS Dolenjska in Bela krajina

 • Razvojno informacijski center Bela krajina.
 • Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika.
 • Kulturni center Semič.
 • Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
 • Javni zavod Krajinski park Kolpa.
 • STARKMAT, Sebastjan Štarkel  s.p.
 • Medeni butik Bibi, Bernarda Kump s.p.

1. C

216.517,13 EUR

173.213,70 EUR

Skupaj:

350.883,13 EUR

280.706,50 EUR