LAS Dolenjska in Bela krajina

Operacije

Tukaj bodo objavljeni projekti, ki bodo izbrani na javnih pozivih LAS DBK 2014–2020.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje