Zgodbe rok in krajev

zgodbe_2_navp

 

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato je Slovenija podpisnica Unesco konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, s katero se je država med drugim zavezala tudi za ohranitev rokodelstva in za prenos rokodelskih znanj. Zavedamo se pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega, da je rokodelstvo lahko dobra poslovna priložnost.

LAS Dolenjska in Bela krajina, ki združuje občine Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice je pristopila v projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev kot partner.

Namen, predmet projekta: Projekt sodelovanja nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev, omogoča vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu, možnost novih poslovnih priložnosti ter krepitve identitete in razvoja območij. Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev in njihovih kompetenc - kapacitet. Velika vrednost tega projekta je tudi v aktivnem povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu. 

Cilji:

- povečanje gospodarske moči rokodelcev

- krepitev družbene moči rokodelcev

- krepitev lastnih kapacitet rokodelcev

- krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji

Rezultati (LAS DBK): 

  • 60 popisanih rokodelcev na območju LAS DBK (na osnovi enotnega vprašalnika)

  • 12 aktivno vključenih rokodelcev (podpisniki dogovora/sporazuma o sodelovanju v projektu)

  • 3 razviti/nadgrajeni rokodelski izdelki/produkti

  • 2 srečanja rokodelcev na območju LAS DBK

  • 5 objav na spletni strani in socialnem omrežju projekta

  • 12 vključenih zgodb po občinah LAS DBK v skupno knjigo Zgodbe rok in krajev

  • 2 rokodelski razstavi na območju LAS DBK

  • 2 skupna nacionalna promocijska dogodka

Vodilni partner: LAS Srce Slovenije

Partnerji: LAS Notranjska, LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela Krajina, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Stik, LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje, LAS S ciljem, LAS Prlekija

Trajanje projekta: julij 2017-december 2018

Celotna vrednost projekta: 295.902,98 EUR (brez DDV)

Vrednost partnerja LAS DBK: 25.000,00 EUR (brez DDV)

Spletna stran projekta: http://rokodelci.si/


NOVICE: 

- petek, 13. oktober 2017: Priložnost za rokodelce v okviru projekta ZGODBE ROK IN KRAJEV

- ponedeljek, 6. november 2017: Uvodno srečanje v okviru projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev

- petek, 15. junij 2018: VABILO: Ali Dolenjska in Bela krajina potrebujeta rokodelske izdelke? Za koga?

- ponedeljek, 9. julij 2018: Srečanje in predavanje za belokranjske in dolenjske rokodelce 

- petek, 10. avgust 2018: Popis rokodelcev ter nastajanje knjige Zgodbe rok in krajev

- ponedeljek, 24. september 2018: 2. srečanje rokodelcev v okviru projekta Zgodbe rok in krajev

- torek, 25. september 2018: VABILO na razstavo rokodelskih izdelkov »ROKE NAM NISO ZASTONJ ZRASLE«

- torek, 2. oktober 2018: Zaključni dogodek projekta Zgodbe rok in krajev v Veržeju

- sreda, 10. oktober 2018: Otvoritev razstave »ROKE NAM NISO ZASTONJ ZRASLE« v Črnomlju

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.