Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa

 

LAS Dolenjska in Bela krajina je s še tremi lokalnimi akcijskimi skupinami LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Brkinov in Krasa ter LAS Čačak – Gornji Milanovec uspešno kandidirala na 6. javnem pozivu za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS in pridobila sredstva za sofinanciranje projekta. Celotna vrednost projekta znaša 509.305,29 EUR z DDV, od tega je projekt v višin 384.593,53 EUR sofinanciran iz sredstev EKSRP.

PARTNERJI:
Projekt Veriga EKO zelišč od Dolenjske do Krasa je nastal v partnerstvu z LAS Dolenjska in Bela krajina (vodilnim partnerjem), LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Krasa in Brkinov. V  projektu sodeluje 17 partnerjev,  od tega je 7 ekoloških deležnikov iz vključenega projektnega območja. V partnerstvo pa se je vključila tudi  LAG Čačak – Gornji Milanovac iz Srbije. Zlasti slednje je pomembno, saj gre za prenos dobre prakse in izmenjave izkušanj pri gojenju zelišč kot tudi izvajanju samih aktivnosti LAS.

CILJ PROJEKTA:
Območje vključenih partnerjev LAS se v večjem delu nahaja znotraj neokrnjene narave območja Nature 2000, ki je primerno za gojenje zelišč. Projektno območje, sicer po pridelavi zelišč nekoliko zaostaja za slovenskim povprečjem, še vedno pa daje prednost pridelkom in aktivnostim, ki na manjših površinah dajejo večji zaslužek od običajnih kultur ali reje. Projekt je pripravljen z ambicijo,  da postane zeliščarstvo ena od vidnih kmetijskih panog, s poudarkom na ekološki pridelavi.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

  • Nakup opreme za vzpostavitev verige eko zelišč  - oprema za sušenje zelišč, oprema za predelavo zelišč,  oprema za shranjevanje zelišč.
  • Obnova obstoječih prostorov za izboljšanje delovnih pogojev za izvajanje zeliščne dejavnosti, nakup profesionalne opreme za predelavo zelišč, ureditev zeliščnih vrtov za pridelavo zelišč.
  • Številni novi izdelki razviti v okviru projekta bodo prvič ponujeni na trgu partnerskih LAS in tudi širše (npr. ekološki ekstrakt iz ameriškega slamnika, ekološka tinktura iz bezga, bio zeliščni bomboni in lizalke, bio ekstrakt za prehranske izdelke za izparilnike, sladoled z zelišči, eko hrustki, itd.). Za nove proizvode bo pridobljen ekološki certifikat.
  • Lokalni pridelovalci bodo na nekaterih območjih (npr. Zakladi Kočevske) lahko prvič dostopali do skupnih predelovalnih prostorov urejenih s pomočjo financiranja iz projekta, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarski razvoj območja.
  • V sklopu revitalizacije kraške domačije bodo surovi in trenutno neuporabljeni prostori dobili novo zeliščno namembnost. Domačija bo kot primer dobre prakse na ogled obiskovalcem.
  • S pomočjo sofinanciranja bodo zasejane nove površine z ekološkimi zelišči z različno namembnostjo, tudi za zbiranje semenskega materiala, urejeni bodo v  učne in/ali namene ali za namene ogleda.
  • Razvoj podpornega okolja za  strokovno svetovanje in pomoč pri razvoju novih ekoloških  proizvodov zainteresiranih strani.
  • Na območju partnerskih LAS bo prvič vzpostavljeno mreženje med različnimi ekološkimi deležniki, vzpostavljena bo mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi.
  • Premierno bodo na vseh območjih partnerskih LAS izvedene razne zeliščne motivacijske, animacijske, izobraževalne zeliščne delavnice, posveti, izobraževanja, ogledi dobrih praks itd.
  • Pilotno bo izveden program z animacijo mladih z manj zmožnostmi za spoznavanje pridelave in predelave zelišč, v programu bodo dobili osnovna znanja o pridelavi zelišč, sušenju, pripravi zeliščnih mešanic, bolj zainteresirani pa bodo vključeni tudi višje oblike predelave zelišč.

PARTNERJI PROJEKTA ZA OBMOČJE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE:
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma,
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:  

   509.305,29 EUR

VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTA

   384.613,54 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:   

   I. faza do  30. 6. 2023
   II. faza do 25. 10. 2024

 

POVEZAVE: Več informacij o instrumentu CLLD je na voljo na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl


logo_prp leader eu slo barvni