Kolesarska veriga na podeželju

LAS DBK se je z ostalimi 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami, katerih Vodilni partner je Gorenjska košarica, povezal ter prijavil projekt na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3. – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020,LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov

Na območju LAS DBK bodo partnerji v projektu Občina Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Občina Semič in Občina Črnomelj postavili postaje za izposojo koles, katere bodo opremljene z električnimi in navadnimi kolesi.

Predvidena vrednost operacije: 136.890,80 EUR

Znesek sofinanciranja: 97.132,84 EUR

Trajanje operacije: 24 mesecev; od 15. 10. 2020 do 30. 11. 2022
• Rok za prvi zahtevek: 30. 11. 2021
• Rok za drugi zahtevek: 30. 11. 2022

Glavne aktivnosti projekta so predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«, vzpostavljeni integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo, oblikovanje celostne grafične podobe ter izdelava promocijskih elementov.

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.

Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način. Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.

Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Povezave:
- Program razvoja podeželja - PRP: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja