Strategija LAS DBK

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je pripravila Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. Dokument je bil na Koordinacijski odbor CLLD poslan 22. januarja 2016.

LAS DBK je konec meseca maja prejel Poziv na razjasnitev Strategije lokalnega razvoja za LAS DBK 2014–2020, na podlagi katerega so bile vnesene spremembe ter dopolnitve Strategije in Osnutka javnega poziva. Dopolnjena verzija dokumenta je bila poslana na Koordinacijski odbor CLLD 13. junija 2016. Sledile so še dopolnitve v poletnih mesecih in končna uskladitev vsebine dokumenta konec meseca julija.

13. septembra 2016 smo prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bila potrjena Lokalna akcijska skupina DBK in Strategija lokalnega razvoja.

 

STRATEGIJA
BROŠURA (povzetek strategije)
Osnutek javnega poziva