Zaupajte nam svojo projektno idejo!

Zaupajte nam svojo projektno idejo

Kakšni so sodobni principi za dvig kakovosti življenja
na podeželju?


Kakšne potenciale nam nudita ohranjena kulturna in
naravna dediščina?


Kje so priložnosti za ekološke, trajnostne in inovativne
produkte?


Kako doseči konkurenčen nastop na trgu s produkti, ki
jih ustvarja podeželje?


Kako ohraniti podeželje živahno, medgeneracijsko
povezano ter solidarno?

V kolikor poznate odgovor na vsaj enega izmed zgoraj naštetih vprašanj vas vabimo, da nam ga zaupate in izpolnite obrazec za projektno idejo.

 

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) aktivno pripravlja novo Strategijo lokalnega razvoja do leta 2027 v kateri bomo zajeli vse želje in pobude z okolja vezane na
razvoj podeželja, ki bo s pomočjo projektov postalo še bolj kvalitetno bivalno okolje.

 V svojem 15 letnem delovanju  je LAS DBK pridobila več kot 6,5 mio EUR evropskih sredstev, s katerimi je bilo realiziranih 110 projektov. Program s kombinacijo obeh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), prispeva k realizaciji skupnih ciljev zapisanih v Strategiji LAS DBK.  V dveh  programskih obdobjih smo s pomočjo sredstev razvijali nove vsebine na področju podjetništva, urejanja javnih površin, ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter socialnih programov.   

 

 

 


Nazaj na: Novice