Zaključen javni poziv za problemsko območje Bele krajine

Zaključen javni poziv za problemsko območje Bele krajine

V četrtek, 29. 3. 2018, se je zaključil 2. javni poziv s katerim je LAS DBK razpisal 427.328,87 EUR evropskih sredstev  za razvoj problemskega območja Bele krajine (Občine Črnomelj, Občine Semič in Občine Metlika). LAS DBK je prejel 5 vlog, ki posegajo na vsa tri tematska področja. Ocenjevalna komisija je že pristopila k tehničnemu pregledu vlog, zato so nosilci že prejeli poziv za dopolnitev vloge. V primerjavi s prvim javnim pozivom, so vloge prejete na drugem javnem kvalitetnejše, tudi zaradi večjega sodelovanja nosilcev  z vodilnim partnerjem LAS – Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. Po izdelani časovnici predvidevamo, da bodo projekti potrjeni na Upravnem odboru LAS in oddani v pregled na ARSKTRP, v začetku junija.


Nazaj na: Novice