Zaključek, za nov začetek - Odprta akademija za inovativni turizem

Zaključek za nov začetek Odprta akademija za inovativni turizem

V četrtek, 30. 8. 2018, je v Deželi kozolcev v Šentrupertu potekala zaključna konferenca, na kateri so bili predstavljeni rezultati projekta Odprta akademija za inovativni turizem. Na njej so svoje vtise, poleg partnerjev, ki so sodelovali pri izvedbi projekta, predstavili tudi udeleženci izobraževalnih delavnic, katerim je bil program namenjen. Razvite ustvarjalnice v okviru projekta so s svojo vsebino posegla na vsa aktualna področja LAS, povezana z organizacijo atraktivnih prireditev, z oblikovanjem zanimivih turističnih zgodb z vključevanjem kulturnih in naravnih danosti tega območja; z vzpostavitvijo dopolnilne dejavnosti na kmetijah in s turističnega vidika še vedno premalo izkoriščenim potencialom, kot sta vino in kulinarika.

Novinarka konferenca je bila hkrati tudi poziv za pripravo novih vsebin. Ideje razvite v okviru delavnic bo potrebno realizirati, razvija se nov turistični produkt - Razpršeni hotel, projekti na področju mobilnosti v turizmu, podan pa je bil tudi poziv k oblikovanju centra turistične ponudbe/info točke LAS DBK - kjer bo mogoče na eni točki pridobiti vse pomembne informacije in materiale o projektih s turistično vsebino razvitih v okviru LAS in ostalih, ki morda s komercialnega vidika niso tako pomembnii, so pa zanimivi za zahtevnejše turiste.

 


Prispevek VAŠ KANAL, Šentrupert, 30. 8. 2018: POVEZAVA


Ostali prispevki: 

Odprti forumi inovativnega turizma in strokovna konferenca: POVEZAVA

Organizacija atraktivne prireditve: POVEZAVA

Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe: POVEZAVA

Umetnost sožitja vin in kulinarike: POVEZAVA

Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah: POVEZAVA

Novinarska konferenca, VAŠ KANAL: POVEZAVA

Novinarska konferenca, RTV SLO: POVEZAVANazaj na: Izvajanje projektov