Začetek izvajanja projekta Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

Začetek izvajanja projekta Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

Razvojno informacijski center Bela krajina je pričel z izvedbo projekta »Kolektivna blagovna znamka destinacije Bele krajine«, ki je eden izmed dveh projektov, ki sta bila v programskem obdobju 2014–2020 potrjena po postopku neposredne potrditve. Projekt je kombinacija vsebine in naložb, kjer sodeluje 8 deležnikov; praktično so vsi pomembnejši razvojni akterji iz območja Bele krajine. Projekt predstavlja nadgradnjo projektov izvedenih v programskem obdobju 2014–2020, hkrati pa izhodišče za razvoj novih razvojnih vsebin v prihajajočem obdobju.  

Nosilka operacije je LAS Dolenjska in Bela krajina, ki bo skrbela za diseminacijo in implementacijo razvitih idej. Aktivnost vključuje prepletanje vsebin in produktov oz. prenos znanja iz že razvite blagovne znamke »Dobrote Dolenjske« z vsebinami in produkti, ki bodo nastali znotraj belokranjske blagovne znamke.  

Vodilni partner v projektu je Razvojno informacijski center Bela krajina, ki bo tudi vodil vsebinski del priprave kolektivne blagovne znamke. S tem ciljem je že začel aktivnosti s priznano strokovnjakinjo dr. Tanjo Lešnik Štuhec. Glede na to, da je izvedba projekta časovno zelo omejena, saj morajo biti vse aktivnosti zaključene do junija 2023, bo v sklopu operacije izvedena ključna prva faza vzpostavitve kolektivne blagovne znamke. Vzpostavljena bo veriga lokalnih pridelovalcev in predelovalcev ter izdelan sistem certificiranja. Vse aktivnosti bodo morale potekati s tesnim sodelovanjem lokalnega okolja in njenih akterjev.

Glede na to, da postaja Bela krajina vse bolj pomembna turistična destinacija, je nastala potreba po krepitvi centrov, ki bodo prispevali k njeni prepoznavnosti. S pomočjo sofinanciranja projekta bodo urejeni prodajno promocijski centri in sicer RIC Črnomelj (TIC Črnomelj), Zavod Metlika (Hiša dobrot Bele krajine) in TIC Semič (Muzejska hiša). Vsi centri bodo kupili opremo za predstavitev izdelkov vključenih v kolektivno blagovno znamko.

Dodatno se bosta za izobraževalne namene opremila Zavod krajinski park Kolpa, ki bo opremil potujočo kulinarično ustvarjalnico in Medeni butik Bibi, ki bo v prostorih Belokranjskega izročila vzpostavil in opremil Učni center kulinarike Bele krajine. Ker brez močne digitalne podpore v tem času ne gre, bo podjetje Starkmat za potrebe izvedbe projekta izdelala digitalno podporo. Razvili bodo tudi nova produkta »Belokranjski zajtrk« in »Košarico belokranjskih dobrot«. V izvedbo projekta se je vključila tudi KZ Metlika s prvo fazo ureditve logističnega centra za shranjevanje pridelkov in izdelkov.

V pomladanskih dneh se bodo na območju Bele krajine začele izvajati animacijske aktivnosti. Informacije o teh bodo objavljene na spletnih straneh vključenih deležnikov.

 


FOTO: Hiša dobrot Bele krajine
 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov