Z roko v roki do zdrave prehrane

Z roko v roki do zdrave prehrane

LAS Dolenjska in Bela krajina je še s tremi partnerskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS Notranjska, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in z LAS Med Snežnikom in Nanosom) pripravila projekt »Z roko v roki do zdrave prehrane«, s katerim je kandidirala na javnem razpisu za podukrep M19.3 - Projekti sodelovanja med LAS. Cilj projekta je ustvariti direktne povezave med lokalnimi ponudniki in javnimi zavodi ter s tem prispevati h kvalitetni prehrani najranljivejših ciljnih skupin. V okviru projekta bo izdelana vzorčna dokumentacija za izvedbo zelenih javnih naročil, vključenih bo 12 javnih zavodov in 30 ponudnikov lokalnih produktov ter ustvarjene povezave med njimi, za 5 kmetij bodo pripravljeni setveni načrti, izvedene bodo delavnice za pripravo zdravih jedi in izdelani zdravi jedilniki za otroke. Urejen bo tudi »Podeželsko izobraževalni center«, Breg 1, Novo mesto, v okviru katerega bo urejena prodajalna lokalnih produktov, tudi razvitih s pomočjo sofinanciranja iz sredstev LEADER; prostor za izvedbo izobraževalnih delavnic in »showroom« s prikazom izvedenih projektov LAS Dolenjska in Bela krajina; svoj prostor pa bodo našla tudi projektna partnerstva razvita s pomočjo sofinanciranja sredstev LAS Dolenjska in Bela krajina.


Nazaj na: Novice