Z otvoritvijo muzeja bo zaživel tudi Mirnopeški Slakov center

Z otvoritvijo muzeja bo zaživel tudi Mirnopeški Slakov center

V Občini Mirna Peč se je po smrti dveh velikih rojakov: pesnika Toneta Pavčka in legendarnega glasbenika Lojzeta Slaka s postavitvijo spominskih obeležij in priložnostnih spominskih zbirk v Pavčkovem domu v Šentjuriju in na Barbovi domačiji na Malem Kalu močno povečal obisk enodnevnih obiskovalcev in povpraševanje po raznovrstni turistični ponudbi. Z izgradnjo novo osnovne šole so postali prostori stare osnovne šole prazni ter potrebni obnove in oživitve. Občina je v postavitvi stalne spominske zbirke/muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v obnovljenih večnamenskih prostorih prepoznala priložnost oživitve objekta skupnega pomena sočasno z oblikovanjem ter izvajanjem novih programskih vsebin.

Občina Mirna Peč je zato skupaj s partnerji: Kompas Novo mesto, OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč in  Turistično društvo Mirna Peč zasnovala projekt Mirnopeški Slakov center, katerega je prijavila na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in zanj marca 2018 s strani AKTRP prejela pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev.

Namen projekta je v obnovljenih prostorih stare šole vzpostaviti delovanje centra za ohranjanje in promocijo nesnovne kulturne dediščine Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v povezavi z lokalnimi in dolenjskimi ljudskimi običaji, ki bo osrednja povezovalna točka kulturno – turističnega razvoja območja Mirne Peči in sosednjih dolenjskih občin, katere definira skupna bogata kulturna dediščina.Predvidena otvoritev centra bo 19. oktobra 2018. 


Infrastrukturne aktivnosti (obnova objekta, ureditev centra, prostorov, postavitev stalne razstave…) so bile izpeljane v začetni fazi projekta in bodo javnosti predstavljene z otvoritvijo muzeja 19. oktobra. Vsebinske aktivnosti v drugi fazi pa bodo usmerjene v izdelavo programa delovanja Centra - oživitev obnovljenega objekta z novimi vsebinami, katerega primarni fokus bo na ohranjanju Slakove, Pavčkove in ostale kulturne dediščine Mirne Peči in širše Dolenjske preko medgeneracijskih delavnic ljudskih običajev in ljudskih obrti, izdaje strokovnih publikacij o dediščini (lokalna bibliografija o Lojzetu Slaku) in predvsem usmeritvi k druženju, prenosu znanj ter hkratnemu razvoju kulturne in turistične ponudbe. Medgeneracijske delavnice na temo ohranjanja ljudskih običajev, ljudskih obrti,  izdelovanja turističnih spominkov ter ljudske glasbe in harmonikarske delavnice bodo izvajane v pozno jesenskih do zgodnje pomladanskih mesecih. Zainteresirane posameznike na delavnice že sedaj lepo vabimo.

Kulturna dediščina bo strokovno vključena v raznovrstne in kakovostne programe turistične ponudbe centra in partnerjev, ki jih bodo tržili in na inovativen način tudi v predstavitev spominske zbirke. Postavljena spominska zbirka Lojzeta Slaka in kasneje Toneta Pavčka - nov turistični produkt kot rezultat operacije, bo prispevala h kulturni in turistični obogatitvi lokalne skupnosti in Dolenjske. Center bo izboljšal organiziranost in sodelovanje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja ter ob podpori partnerjev vodil tudi celovit marketing medgeneracijskega centra, promocijo in razvoj kulturnega in doživljajskega turizma in žive kulturne dediščine ter vzpostavil podporno mrežo za trženje in razvoj produktov ponudnikov ter sodelujočih partnerjev in organizacij.

Vse aktivnosti projekta bodo zaključene do konca leta 2019, ko bo center zaživel kot kulturno - turistično središče v občini. Okvirna vrednost celotnega projekta znaša 900.000,00 EUR, od tega znašajo upravičeni stroški 184.553,92 EUR, sofinanciranje projekta iz sredstev CLLD, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 95.968,04 EUR.


clld_eksrp


Nazaj na: Izvajanje projektov