Z LAS projekti rešujemo tudi izzive starajoče družbe

DSO Metlika

Starajoča družba je izziv današnjega časa. Izdelani demografski trendi kažejo, da bo delež prebivalcev, starih 65 let in več že do leta 2040 presegel četrtino, delež ljudi starejših od 80 let pa se bo v naslednjih 50 letih potrojil. S tem pa se spreminja koncept družbe.

Z izzivi staranja se v svojih strategijah soočamo tudi lokalne akcijske skupine. Pri tem smo v skladu s poslanstvom lokalnih akcijskih skupin usmerjeni v reševanje izzivov s partnerskimi projekti, v katerih sodelujemo z deležniki iz svojega okolja, pa tudi z ostalimi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami. S pomočjo sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je nastala obsežna študija Pametne srebrne vasi, v kateri so snovalci tudi na osnovi tujih praks, iskali odgovore na izzive starajoče družbe v skladu s smernicami evropskega stebra socialnih pravic. Pametne srebrne vasi uporabljajo inovativne rešitve za premagovanje demografskih sprememb, tako na področju zdravstva, sociale, bivanja, turizma, mobilnosti, varnosti, IKT …

Nekaj od teh izzivov je Lokalna akcijska skupin Dolenjske in Bele krajine reševala s pomočjo projektov že v programskem obdobju 2014–2020. V pilotnem projektu Center aktivnosti - Srebrni dvor, ki ga je izvajal Dom starejših občanov Metlika v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Univerza v Novem mestu, so bili s pomočjo evropskih sredstev urejeni prostori za druženje in kupljene družabne igre. V nadaljevanju projekta so bile za oskrbovance doma, pa tudi za zunanje uporabnike, izvedene medgeneracijske delavnice in družabništvo. V okviru projekta je bil razvit tudi nov turistični program za starejše: multivizijska in vodena predstavitev »Preteklost Komende«. Vse aktivnosti so izvajali študenti Zdravstvene fakultete, ki so izdelali tudi priročnik Vodnik za starejše.

Problem starajoče družbe, zlasti prebivalcev v ruralnih območjih, je tudi dostopnost do nujno potrebnih storitev, kot so zdravstvo, banka, pošta, osebne storitve itd. S projektom Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnosti, se je Mestna občina Novo mesto s partnerji lotila iskanja rešitev na vprašanje, kako storitve, ki se večinoma nahajajo v mestnem jedru, približati občanom iz vaških nasilij in tudi kako urediti starejšim občanom bolj prijazno mestno infrastrukturo. V okviru projekta je bilo kupljeno e-vozilo, ki je namenjeno tudi prevozu starejših občanov iz podeželja v mestno središče in izdelana študija – varnost v prometu za ranljive ciljne skupine.

Pripravljajo pa se že nove vsebine. Tudi soočenje s smrtjo in žalovanje sta del življenjskega procesa. Društvo Hospic iz Novega mesta je pripravilo projekt Z roko v roki, ki razbija tabu smrti. Projekt vključuje sklop delavnic za pomoč svojcem ob izgubi najdražjih. Splošna bolnišnica Novo mesto in Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto pripravljata projekt Neformalna mreža paliativne oskrbe s katerim bo nadgrajena nastajajoča mreža paliativne oskrbe, ki bo programsko financirana iz nacionalnih sredstev, potrebna oprema pa je že vključena v Načrt okrevanja in odpornosti. Ta predvideva vzpostavitev 12 regijskih paliativnih timov.

Kot je izjavil eden izmed govorcev, na nedavni predstavitvi projekta SI4CARE (program ADRION), je staranje proces, starost pa obdobje v življenju. Kako kvalitetno bomo preživeli starost pa je odvisno od nas vseh. Ustvariti moramo ekosistem (mrežo institucij, programov, posameznikov..), ki bodo sodelovali na skupni platformi in po svojih močeh pomagali sočloveku. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga čakamo že vrsto let prinaša rešitve, vendar odpira tudi še več vprašanj, predvsem kako zagotoviti potreben kader; zato moramo empatijo do starejših vzbuditi že pri najmlajših, le tako bomo postali kvalitetna dolgoživeča družba.

Pripravila: Jožica Povše 


Vir 1: Pametne srebrne vasi

Vir 2: Animacijski vodnik po socialnih in zdravstvenih programih za starejše na območju LAS DBK

Fotografije: DSO Metlika, FB 


 


Nazaj na: Novice