Vzpostavljeno partnerstvo med nosilci projektov sofinanciranih iz sredstev ESRR

Vzpostavljeno partnerstvo med nosilci projektov sofinanciranih iz sredstev ESRR

Na pobudo LAS Dolenjska in Bela krajina so se v petek, 6. 4. 2018, srečali nosilci projektov sofinanciranih iz sredstev ESRR odobrenih na prvem javnem pozivu LAS Dolenjska in Bela krajina. Srečanje je bilo organizirano s ciljem izmenjave informacij in izkušenj pri izvedbi projektov ter ugotavljanju pravilne rabe predpisanih smernic za komunikacijo (logotipi itd.). Ugotovljeno je bilo, da je med projekti nujno potrebno vzpostaviti sinergijo, in sicer se morajo rezultati projektov, ki se trenutno izvajajo nujno implicirati v aktivnostih ostalih in obratno. Nosilci projektov so se dogovorili, da bodo sproti obveščali LAS DBK o vseh aktivnostih na projektih. LAS DBK bo prejete novice objavljal na svoji strani in o njih obveščal nosilce ter ostalo zainteresirano javnost. Veliko pa lahko naredijo nosilci projektov sami, in sicer da spremljajo spletno stran www.las-dbk.si in se medsebojno povezujejo pri izvedbi in organizaciji dogodkov. Le s povezovanjem bomo lahko dosegli zastavljene cilje v Strategiji LAS DBK 2014–2020. Vsi nosilci projektov so strinjali, da LAS DBK organizira mesečna srečanja »kratke projektne sestanke« za izmenjavo izkušenj.

Nosilci projektov ESRR potrjenih na 1. javnem pozivu LAS DBK:

PROJEKT

NOSILEC

Vodja projekta/koordinator

Cilj projekta

Spletna stran

MREŽA LOKALNIH PONUDNIKOV PODEŽELSKIH DOBROT

VŠ GRM NOVO MESTO

Tjaša Marolt

Razvoj spletne tržnice, delo z lokalnimi ponudniki za vključitev v lokalno tržnico in pospeševanje prodaje. Znamka "Direkt s kmetije"

POVEZAVA

ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM

FOŠ NOVO MESTO

Lea Marija Colarič - Jakše

Izobraževanje/certificiranje turističnih ponudnikov: 1. organizator turističnih prireditev; 2. Pripovedovalec zgodb 3: Nosilec dodatne  in dopolnilne dejavnosti na kmetijah; 4. Vinski svetovalec

POVEZAVA

RAZVOJ IN PROMOCIJA KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE in VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV 

ZTR TEMENIŠKE IN MIRNSKE DOLINE

Barbara Jerovšek

Oblikovanje kulinarične ponudbe Dolenjske; pripravlja Bogataj vanjo bo vključeno 80 jedi; delo s ponudniki

POVEZAVA

KOLPA »E-BIKE« - ALTERNATIVNA MOBILNOSTI OB REKI KOLPI

GTM GOSTINSTVO IN TURIZEM

Petra Pešelj

Nakup električnih koles, postavitev polnilnic, začrta kolesarske ture, izvedba kolesarskih tur.

SPLETNA STRAN V IZDELAVI


Nazaj na: Novice