Visoka šola GRM odpira Razvojno izobraževalni center za predelavo zelišč

Visoka šola GRM odpira Razvojno izobraževalni center za predelavo zelišč

LAS Dolenjska in Bela krajina je lani v začetku leta pripravila projekt »Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa« s katerim je kandidirala na 6. javnem razpisu MKGP za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS. V projekt so se povezale 4 lokalne akcijske skupine iz Slovenije in ena iz Srbije - LAS Čačak – Gornji Milanovac. Projekt je bil pripravljen z ambicijo, da se na celotnem partnerskem območju in tudi širše spodbudi različne deležnike k ekološki pridelavi, predelavi in uporabi slovenskih zelišč, osveščanju lokalnih prebivalcev o potencialih in koristih  uporabe zelišč v kulinariki, fitoterapiji, kozmetiki in aromaterapiji. V projekt je kot partnerica na strani LAS DBK vstopila Visoka šola Grm.  Realizirana je prva faza projekta, v okviru katere je:

  •  kupljena oprema za sušenje in predelavo zelišč (sušilnica za zelišča, sušilne komore, rezalnik za zelišča, ekstratorji, ročne preše, destilator, macerator, ultrazvočni ekstrator …),
  •  Izvedeni dve delavnici, in sicer ena za potrošnike in ena za pridelovalce zelišč.

V nadaljevanju bodo s pomočjo kupljene opreme razviti novi produkti - zeliščni ekstrati in preprati, pa tudi produkti za uporabo v prehrani – zeliščni kisi, zeliščna likerji, zeliščni namazi.

Z nabavo opreme so v prvi fazi pohiteli tudi ostali partnerji. V partnerstvu LAS STIK je Zavod Dobrote Dolenjske realiziral nakup dehidratorjev, ultrazvočnega ekstratorja in liofilizatorja). Ekološka kmetija Rogelj je zasadila obsežno območje z zelišči, ki bodo v nadaljevanju namenjena za razvoj novih produktov.

Podjetniški inkubator Kočevje in Zakladi kočevske sta v okviru partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, v inkubatorju Kočevje s pomočjo sofinanciranja opremila skladiščni prostor in hladilnico ter predelovalni center za zelišča. Vsa oprema bo v nadaljevanju namenjena tudi zunanjim najemnikom, ki si takšne opreme ne morejo privoščiti, nujno pa jo potrebujejo za razvoj svojih produktov.

V partnerstvu LAS Krasa in Brkinov je v prvi fazi dan poudarek na ohranjanje dediščine zeliščarstva. V okviru projekta je lastnica Andrejka Cerkvenik revitalizirala zeliščno – etnološko domačijo Belajevi. Tako obnovljen objekt bo v nadaljevanju omogočal predelavo zelišč, organizacijo turističnih obiskov in izvedbo različnih izobraževalnih delavnic na temo zeliščarstva.

Dne 30. 11. 2023 bo zaključena I. faza projekta. Partnerji bodo pričeli z izvedbo II. faze, ki je vsebinsko zelo pestra in bomo o tem sproti poročali.


 

slika4

LAS DBK - VŠ GRM - zasaditev zeliščnega vrta 

dsc_1962

LAS STIK - Kmetija Rogelj, zeliščni nasad

foto5

LAS Po poteh dediščine - PIP Kočevje, predelovalnica zelišč

posnetek_zaslona_2023 11 22_093654

LAS Krasa in Brkinov - izvedba delavnic 


 

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

logo_prp leader eu slo barvni


 


Nazaj na: Izvajanje projektov