OBVESTILO ZA PRIJAVITELJE: Velik interes za prijavo operacij na javni poziv LAS DBK 2016

OBVESTILO ZA PRIJAVITELJE Velik interes za prijavo operacij na javni poziv LAS DBK 2016

Na osnovi do sedaj opravljenih razgovorov s potencialnimi prijavitelji, lahko zaključimo, da je interes za prijavo na javni poziv in sredstva CLLD zelo velik ter znatno presega razpisana sredstva. K temu prispeva tudi višina sredstev načrtovanih operacij, ki je praviloma zelo visoka, tudi na račun investicijskih vlaganj, ki pa niso glavna prioriteta programa CLLD.

Ponovno poudarjamo, da program podpira manjše operacije, ki prispevajo k dvigu kvalitete življenja na podeželju, ohranjanju narave in vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Manjše investicije so sicer upravičene, vendar le tedaj, ko so potrebne za kvalitetno izvedbo vsebine.

Pri pripravi operacije bodite previdni, da z višino predvidenih stroškov, ne bo presežen obseg sredstev planiran znotraj posameznega ukrepa (razporeditev sredstev po ukrepih, str. 22). V tem primeru bo operacija zavržena. Ponovno preglejte stroškovnike, izločite vse nepotrebne aktivnosti in se ciljno usmerite na en ukrep ter na doseganje kazalnika znotraj ukrepa in ostalih kazalnikov SLR.

Cilj nas vseh je pridobiti kvalitetne operacije, ki bodo v resničnosti udejanile tisto, kar smo zapisali in si zadali v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dolenjska in Bela krajina v tem programskem obdobju.

Želimo vam obilo uspeha pri pripravi vaše operacije in veliko točk pri ocenjevanju.

EKIPA LAS DBK


Nazaj na: Novice