Večnamenski objekt Cerovec pri Črešnjevcu predan v uporabo

Večnamenski objekt Cerovec pri Črešnjevcu predan v uporabo

Partnerji projekta Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju so v torek, 6. 10. 2020, organizirali novinarsko konferenco na kateri so širši javnosti predstavili zaključeno I. fazo projekta, v okviru katere so bili urejeni in opremljeni prostori znotraj objekta Cerovec pri Črešnjevcu. S pomočjo sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila urejena dvorana, pisarna, sanitarije in kuhinja. Po besedah predsednice društva PGD Črešnjevec, Sonje Malnarič, bo zlasti kuhinja pomembna za nadaljnjo izvedbo projekta, saj so v II. fazi predvidene kulinarične delavnice. Kuhalo se bo po receptih naših babic. Najboljši, preizkušeni recepti, pa bodo zbrani in objavljeni v brošuri. Da bodo z dobro kuhinjo pridobljene kalorije »potrošene«, pa bodo partnerji poskrbeli za rekreacijo, ki se bo izvajala znotraj društvenih prostorov. Glede na vse izrečeno in veliko zadovoljstvo vseh vključenih, se za trajnost projekta ni bati, saj izvajalci že snujejo aktivnosti, za čas po zaključku projekta.  

 


VAŠ KANAL, video prispevek: Povezava 

Radio Odeon, prispevek in foto: Povezava 


 


Nazaj na: Izvajanje projektov