Vabljeni k sodelovanju pri načrtovanju skupne kmetijske politike po letu 2021

Vabljeni k sodelovanju pri načrtovanju skupne kmetijske politike po letu 2021

Kmetijski ministri so na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo oktobra 2020, dosegli političen konsenz na zakonodajni sveženj za reformo Skupne kmetijske politike (SKP). S tem so bile pripravljene podlage za začetek pogajanj med Svetom EU, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki so se že pričela.

Bistvena novost reformnih predlogov SKP je nov izvedbeni model oziroma strateško načrtovanje držav članic, ki morajo za izvajanje SKP pripraviti celovit strateški načrt SKP, v katerem so zajeti ukrepi I. stebra (neposredna plačila, sektorski ukrepi, npr. za čebelarstvo, za sektor vina) ter II. stebra (ukrepi za razvoj podeželja) SKP.

SKP po letu 2020 temelji na treh splošnih in devetih specifičnih ciljih, ki so skladni z Evropskim zelenim dogovorom, Strategijo od vil do vilic in Strategijo o biotski raznovrstnosti do leta 2030.  

Na posebnem zasedanju Evropskega sveta, ki je potekal med 17. in 21. julijem 2020, so voditeljice in voditelji EU dosegli dogovor o Večletnem finančnem okvirju 2021–2027 (VFO 2021–2027) in o paketu za okrevanje v okviru novega (začasnega) instrumenta EU za okrevanje (»Next Generation EU«) (NGEU). Sredstva po tem dogovoru za Slovenijo skupno znašajo 1,8 mrd EUR (v tekočih cenah), od tega:

Sredstva po tem dogovoru za Slovenijo skupno znašajo 1,8 mrd EUR (v tekočih cenah), od tega:

  • 920,7 mio EUR za neposredna plačila I. stebra;
  • 33,9 mio EUR za vinogradništvo v okviru I. stebra;
  • 4,5 mio EUR za čebelarstvo v okviru I. stebra;
  • 795,6 mio EUR za II. steber oziroma za politiko razvoja podeželja iz VFO 2021–2027;
  • 74,5 mio EUR za II. steber oziroma za politiko razvoja podeželja iz instrumenta EU za okrevanje (»Next Generation EU«).

Ministrstvo za kmetijstvo je začelo s pripravo strateških načrtov za vseh 9 ciljev SKP. Izdelan je osnutek analize stanja, SWOT analiza in opredelitev potreb za vsak specifični cilj posebej. Gradiva so objavljena na spletni strani PRP: http://program-podezelja.si/sl/skupna-kmetijska-politika-po-2020/javna-razprava. Program LEADER/CLLD je vključen v Specifični cilj 8: Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom.

Na isti povezavi je shranjena tudi ANKETA, s katero želi ministrstvo čimveč javnosti vključiti v načrtovanje razvojnih dokumentov. Rok za oddajo ankete je 25. 11. 2020.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali okvirno 15 minut. Pri vsakem vprašanju je možen le en odgovor. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno. Rezultate ankete bodo povzeli in objavili na spletni strani
https://www.program-podezelja.si.


 


Nazaj na: Novice