Vabilo na vrhunski sirarski tečaj

Ivan Larcher

Reja drobnice je dejavnost ključnega pomena, ki nam pomaga pri ohranjanju pomembnih delov suhih kraških travnikov, ki so zelo pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, a jim zaradi otežene obdelave grozi zaraščanje in s tem izguba njihove osnovne funkcije. A ker sama reja ovc ali koz ne prinaša zadostnega prihodka je potrebno to dejavnost nadgraditi z lastno predelavo na domu. Z vrhunsko surovino in ustreznim znanjem lahko naredimo najboljše proizvode tako mesne kot mlečne izdelke. Tokrat se osredotočamo na predelavo mleka, ki je v našem okolju manj poznana.

V želji, da bi našim rejcem pomagali pri izboljšanju tehnologije sirarjenja organiziramo dvodnevni tečaj (2. in 3. aprila 2024 od 10. do 17. ure v Adlešičih), za katerega smo uspeli pridobiti vrhunskega strokovnjaka iz Francije - IVANA LARCHERJA.

Tečaj bo potekal delno v predavalnici, predvsem pa v sirarni in Ivan vas bo popeljal skozi vse skrivnosti izdelave vrhunskih sirov iz ovčjega in kozjega mleka.

 

Vse informacije o tečaju najdete v VABILU

 

Vabljeni.

KP KOLPA 

 


Dogodek se izvaja v sklopu projekta Iz drobnice, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.


 


Nazaj na: Izvajanje projektov