Vabilo na 8. sejo Upravnega odbora

Vabilo na 8 sejo Upravnega odbora

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

8. sejo Upravnega odbora LAS DBK 2014–2020, ki bo v SREDO, 20. 12. 2017, ob 14.00 uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 7. seje Upravnega odbora LAS DBK.
2. Potrditev 2. Javnega poziva:

  • izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020 na problemskem območju (Občina Črnomelj, Metlika, Semič), ki se ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  • za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020 na problemskem območju (Občina Črnomelj, Metlika, Semič), ki se ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

3. Program dela LAS Dolenjska in Bela krajina za leto 2018 (osnutek)​
4. Poročilo o izvedenih aktivnosti LAS DBK 2017 (osnutek)
5. Pobude in predlogi

OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na: Novice