LAS Dolenjska in Bela krajina

Vabilo na 7. sejo Upravnega odbora

Vabilo na 7 sejo Upravnega odbora

Vabilo na 7. sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

7. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,
v SREDO, 13. 9. 2017, ob 16. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 6. seje Upravnega odbora LAS DBK.
  2. Informacija o izvajanju 1. javnega poziva LAS DBK in aktivnostih povezanih z realizacijo ciljev zapisanih v Strategiji LAS DBK 2014–2020.
  3. Sprememba Uredbe CLLD 2014–2020 in z njo povezane ključne spremembe pri izvajanju pristopa CLLD.
  4. Informacija o planiranih aktivnostih LAS DBK v obdobju 2014–2020 in dogovor o izvedbi aktivnosti od septembra do decembra 2017.
  1. Priprave na 4. Podeželski parlament in aktivna udeležba LAS DBK pri izvedbi parlamenta.
  2. Partnerstva z LAS – priprava na podpis partnerskega sporazuma LAG PRIGORJE ZAGORJE in LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA.
  3. Pobude in predlogi
    -Primer turističnega produkta z vključenimi projekti LAS DBK 2007–2013.

OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.
Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na Novice
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje