Vabilo na 7. sejo Upravnega odbora

Vabilo na 7 sejo Upravnega odbora

Vabilo na 7. sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

7. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,
v SREDO, 13. 9. 2017, ob 16. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 6. seje Upravnega odbora LAS DBK.
  2. Informacija o izvajanju 1. javnega poziva LAS DBK in aktivnostih povezanih z realizacijo ciljev zapisanih v Strategiji LAS DBK 2014–2020.
  3. Sprememba Uredbe CLLD 2014–2020 in z njo povezane ključne spremembe pri izvajanju pristopa CLLD.
  4. Informacija o planiranih aktivnostih LAS DBK v obdobju 2014–2020 in dogovor o izvedbi aktivnosti od septembra do decembra 2017.
  1. Priprave na 4. Podeželski parlament in aktivna udeležba LAS DBK pri izvedbi parlamenta.
  2. Partnerstva z LAS – priprava na podpis partnerskega sporazuma LAG PRIGORJE ZAGORJE in LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA.
  3. Pobude in predlogi
    -Primer turističnega produkta z vključenimi projekti LAS DBK 2007–2013.

OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.
Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na: Novice