Vabilo na 5. sejo Skupščine LAS DBK

Vabilo na 5 sejo Skupščine LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, z dne 12. 10. 2015, vabi na:

5. sejo Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v SREDO, 13. 11. 2019, ob 17. uri, v prostorih Večnamenskega doma, Trebelno 19, 8231 Trebelno.


Dnevni red:

 1. Uvodni pozdrav.
 2. Pregled zapisnika redne 4. seje Skupščine LAS DBK z dne 21. 6. 2018 in korespondenčne seje z dne 7. 10. 2019.
 3. Pregled in potrditev poročila o delu LAS DBK 2018/okt. 2019.
 4. Pregled in potrditev plana aktivnosti LAS DBK 2019/2020.
 5. Predstavitev projektov odobrenih na 3. JP LAS DKB za sredstva EKSRP in na 4. JP LAS DBK za sredstva ESRR.
 6. Sprememba (2) strategije lokalnega razvoja za LAS DBK 2014 -2020.
 7. Podaljšanje mandata članom Upravnega odbora LAS DBK (2019 -2023).
 8. Vstop novih članov v Skupščino LAS DBK.
 9. Pobude in vprašanja.

Po zaključku Skupščine ste vabljeni na manjšo pogostitev.


OPOMNIK:

 • Prosimo, da se seje udeležite. V primeru, da se Skupščine ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom. Vašo prisotnost potrdite na e-naslov: lasdbk@rc-nm.si. Po prejemu vaše potrditve, vam bo poslano gradivo.
 • Skupščina LAS DBK je sklepčna in sklepa veljavno, če je na skupščini prisotnih vsaj polovica članov. V primeru, da skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih dovolj članov, se seja odloži za 30 min. Po preteku 30 min lahko Skupščine odloča ne glede na število prisotnih članov ob upoštevanju 9. člena  Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine.
 • Za vse člane Skupščine LAS DBK, iz območja Bele krajine bo organiziran avtobusni prevoz. Kraj in uro odhoda, vam sporočimo naknadno. Zaradi organizacije prevoza, vas prosimo za potrditev udeležbe na: www.lasdbk@rc-nm-si, do vključno ponedeljka, 11. 11. 2019.

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednik skupščine LAS DBK

Igor Hrovatič, univ.dipl.agron.


 


Nazaj na: Novice