LAS Dolenjska in Bela krajina

Vabilo na 4. sejo Upravnega odbora LAS DBK

Vabilo na 4 sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

4. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v sredo, 12. 10. 2016, ob 16. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.


Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 3. seje UO
  2. Poročilo o pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo Javnega poziva za sofinanciranje iz sredstev CLLD LAS DBK 2016
  3. Potek priprave Javnega poziva za ocenjevalce LAS DBK 2016–2020
  4. Članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja – DRSP
  5. Seznanitev s predlogom novih dveh članov v UO
  6. Prenos pravnega nasledstva LAS DBK 2007–2013 na LAS DBK 2014–2020 v skladu z zahtevami ARSKTRP
  7. Predlog aktivnosti LAS DBK do konca leta 2016
  8. Priprave na Skupščino LAS DBK
  9. Pobude in vprašanja


OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.

Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na Novice
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje