Vabilo na 4. sejo Skupščine LAS DBK

Vabilo na 4 sejo Skupščine LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, z dne 12. 10. 2015, vabi na:

4. sejo Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v četrtek, 21. junija 2017, ob 17. uri v Hiši vina Pečarič, Čurile 7, 8330 Metlika


 

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav.
  2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina.
  3. Seznanitev z novim predstavniki članov v UO LAS DBK, odstopom in pristopom novih članov skupščine.
  4. Seznanitev s Poročilom o delu ocenjevalne komisije v okviru 2. javnega poziva za problemsko območje Bele krajine in potrditev predlaganih projektov s strani Ocenjevalne komisije.
  5. Potrditev letnega poročila o delu LAS DBK za leto 2017.
  6. Potrditev Vsebinskega načrta aktivnosti LAS DBK za leto 2018.
  7. Potrditev  spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020.
  8. Predlogi in pripombe.

OPOMNIK:
- Prosimo, da seje udeležite. V primeru, da se Skupščine ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom. Vašo prisotnost potrdite na e-naslov: lasdbk@rc-nm.si.   
- Po prejemu vaše potrditve, vam bo poslano gradivo.
- Skupščina LAS DBK je sklepčna, če je na skupščini prisotnih vsaj polovica članov. V primeru, da skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih dovolj članov, se seja odloži za 30 min. Po preteku 30 min lahko Skupščine odloča ne glede na število prisotnih članov ob upoštevanju 9. člena Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine
- Za vse člane Skupščine LAS DBK iz območja Dolenjske bo organiziran avtobusni prevoz. Kraj in uro odhoda, vam sporočimo naknadno.
- Udeležbo na Skupščini in morebiten potreben prevoz sporočite do vključno ponedeljka, 18. 6. 2018, na lasdbk@rc-nm.si.

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednik skupščine LAS DBK:
Igor Hrovatič, univ. dipl. agron.


Nazaj na: Novice