Vabilo na 3. sejo Upravnega odbora LAS DBK

Vabilo na 3 sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

3. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v četrtek, 7. aprila 2016, ob 8. uri, v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 2. Seje Upravnega odbora LAS DBK
  2. Pregled in potrditev plana dela LAS DBK 2016
  3. Seznanitev z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
  4. Seznanitev z menjavo člana v Upravnem odboru LAS DBK in v Skupščini LAS DBK
  5. Prenos pravic in obveznosti iz LAS DBK 2007–2013 na LAS DBK 2014–2010
  6. Predlog članarine v Društvu za razvoj slovenskega podeželja 2016
  7. Pobude in vprašanja


OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.

Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na: Novice