LAS Dolenjska in Bela krajina

Vabilo na 3. sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

3. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v četrtek, 7. aprila 2016, ob 8. uri, v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 2. Seje Upravnega odbora LAS DBK
  2. Pregled in potrditev plana dela LAS DBK 2016
  3. Seznanitev z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
  4. Seznanitev z menjavo člana v Upravnem odboru LAS DBK in v Skupščini LAS DBK
  5. Prenos pravic in obveznosti iz LAS DBK 2007–2013 na LAS DBK 2014–2010
  6. Predlog članarine v Društvu za razvoj slovenskega podeželja 2016
  7. Pobude in vprašanja


OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.

Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na Novice
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje