Vabilo na 3. sejo skupščine LAS DBK

Vabilo na 3 sejo skupščine LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, z dne 12. 10. 2015, vabi na:

3. sejo Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v ponedeljek, 12. junija 2017, ob 16. uri v DEŽELI KOZOLCEV (Vstopna točka muzeja), v Šentrupertu


Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav
  2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina.
  3. Pregled in potrditev Poročila o delu in finančnega poročila LAS Dolenjska in Bela krajina za leto 2016.
  4. Pregled in potrditev Letnega načrta dela LAS DBK za leto 2017.
  5. Poročilo Nadzornega odbora o delu LAS DBK (ustno).
  6. Seznanitev s Poročilom o delu ocenjevalne komisije v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenska in Bela krajina .
  7. Predlogi in pripombe.

OPOMNIK:

  • Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se Skupščine ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom. Vašo prisotnost potrdite na e-naslov: lasdbk@rc-nm.si do petka 9. 6. 2017 (do 12. ure). Po prejemu vaše potrditve, vam bo poslano gradivo.
  • Skupščina LAS DBK je sklepčna in sklepi veljavni, če je na skupščini prisotnih vsaj polovica članov. V primeru, da skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih dovolj članov, se seja odloži za 30 min. Po preteku 30 min lahko Skupščina odloča ne glede na število prisotnih članov ob upoštevanju 9. člena Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine
  • Za vse člane skupščine iz območja Bele krajine bo organiziran avtobusni prevoz. Kraj in uro odhoda, vam sporočimo naknadno. V kolikor boste potrebovali organiziran prevoz, nam to sporočite na: gregor.jevscek@ric-belakrajina.si, do petka 9. 6. 2017 (do 12. ure).

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednik skupščine LAS DBK:
Igor Hrovatič, univ. dipl. agron.


Nazaj na: Novice