Vabilo k sodelovanju v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019

Vabilo k sodelovanju v kampanji EU PROJEKT MOJ PROJEKT 2019

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirajo kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. V okviru kampanje si želijo predstaviti rezultate in koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020 (sklad EKSRP). K sodelovanju vabimo vse nosilce projektov EKSRP, ki uspešno izvajajo ali so že izvedli projekte CLLD v programskem obdobju 2014–2020, in sicer s planiranjem dogodkov v mesecu maju 2019 pod okriljem kampanje.

Kampanja se načrtuje v tednu od 11. do 18. maja 2019. Zainteresirani se lahko vključite v kampanjo na način, da v tem obdobju organizirate različne dogodke, kot so dnevi odprtih vrat, otvoritve oz. predstavitve izvedenih naložb, pohodi, ogledi, kolesarjenje ..., za katere organizacijsko in finančno poskrbite sami oz. v okviru obstoječega projekta. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo poskrbelo za izdatno medijsko promocijo kampanje in dogodkov, ki jih boste organizirali z vključenim sloganom EU projekt, moj projekt. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne (nacionalna ali komercialna televizija; nacionalni radio, spletni in tiskani mediji) kot lokalne (lokalni radii in televizije, lokalni časopisi) medije. Prav tako bo v dogovoru z vami poskrbljeno za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki itd).

Za vse ustrezne predlagane projekte bodo predvidoma v aprilu organizirali spletno glasovanje za najboljši projekt. Izbranemu zmagovalcu bodo krili stroške organizacije dogodka oziroma bomo dogodek v sodelovanju z vami finančno programsko nadgradili.

V kolikor bi se zgodilo, da bi prispeli predlogi oz. želje presegali naše finančne zmožnosti, bomo v dodatno promocijo vključili omejeno število projektov. Kot organizatorji kampanje si pridržujemo tudi pravico do spremembe pogojev.

Za sodelovanje v kampanji vas prosimo, da do 8. 3. 2018 izpolnite obrazec in ga pošljete na elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na Mreži za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Matej Štepec, matej.stepec@gov.si, 01/478 9136 in Tamara Karlo, tamara.karlo@gov.si, 01/478 9310.

VABILO K SODELOVANJU

 


VIR: Spletna stran PRP

Nazaj na: Novice