VABILO: Izobraževanje vodnikov za usposabljanje interpretatorjev narave in oblikovanje programa interpretacije

VABILO Izobraževanje vodnikov za usposabljanje interpretatorjev narave in oblikovanje programa interpretacije

V občini Škocjan na Dolenjskem želijo še več pozornosti posvetiti kakovosti življenja prebivalcev, zato so njihove aktivnosti, med drugim, usmerjene v urejanje skupnih površin za rekreacijo in druženje. Zavedajo se pomena gibanja za zdravo življenje in ga želimo še bolj spodbujati.  V ta namen so že pričeli z urejanjem poti in rekreacijskih površin. Urejeno vaško oz. krajevno okolje ni pomembno le za prebivalce, ampak tudi za ostale obiskovalce. Z ureditvijo in celostno obnovo območja ob Radulji, ki se nahaja v neposredni bližini centra Škocjana, želijo prispevati h kvalitetnemu preživljanju prostega časa oziroma utripu življenja. Nosilec projekta Ureditev območja ob Radulji je Občina Škocjan s partnerji. Pomemben segment je tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem prostoru usklajenim ciljem, zato…

vas partnerji v projektu vabijo na izobraževalne delavnice:

»Usposabljanje interpretatorjev narave in oblikovanje programa interpretacije«
s pričetkom 6. maja 2021, ob 16. uri v Metelkovem domu v Škocjanu, Škocjan 35, 8275 Škocjan.  


Cilj izobraževanja je skupaj poiskati ter pripraviti zanimive vsebine in jih na različne načine predstaviti vedoželjnim obiskovalcem občine Škocjan.  
 
Organiziranih bo šest delavnic: 6. 5. 2021, 7. 5. 2021, 13. 5. 2021, 14. 5. 2021 (vse od 16. do 20. ure), 4. 6. 2021 ogled dobre prakse »Po sledeh vodomca« v Grosuplju in 5. 6. 2021 zaključek seminarja, skupno vodenje in podelitev potrdil o udeležbi.  
 
Glavne teme izobraževanja: Praktični vidiki govorništva v javnem nastopanju; Zeleni turizem; Vodenje obiskovalcev v naravi; Osnovni principi interpretacija narave in kulturne dediščine kot pripomoček za izvajanje doživljajskih vodenj; Usposabljanje o programih interpretacij v povezavi z obstoječo kulturno in naravno dediščino; Usposabljanje o pomenu varstva narave in ozaveščanju o biotski pestrosti; Gozdna pedagogika; Joga v Gozdu; Tematske poti; Gozd in funkcije ter vloge gozda in gozdnega prostora; Voda v krajini; Rastlinski in živalski fondi v okolici poti; Varstvo narave; Pripovedovanje zgodb.  
 
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želite pridobiti nova znanja z navedenih področij in ta znanja tudi prenašati na druge preko vodenj.  
 
Prijavnine ni. Število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. V primeru večjega števila prijav bodo imeli prednost udeleženci z območja LAS Dolenjske in Bele krajine.
 
Vljudno vabljeni k udeležbi.  
 
Vaš interes nam sporočite do vključno 30. 4. 2021 preko e-pošte na naslov rok.petancic@obcina-skocjan.si ali  na telefonsko številko 041 450 501, kjer dobite tudi dodatne informacije.  
 
Izobraževanje bo izvedlo Društvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast – Institut Treelogy v sodelovanju s številnimi strokovnjaki za navedena področja izobraževanja.  
 
Predavatelji: dr. Urša Vilhar, dr. Peter Skoberne, Anton Lesnik, Marija Imperl, Jože Prah, Špela Planinšek, Marko Slapnik, predstavniki ZRSVN OE Novo mesto.  
 
Izobraževanje bo potekalo skladno z navodili in upoštevajoč ukrepe NIJZ zaradi epidemije.
 
Aktivnost poteka v okviru projekta »Ureditev območja ob Radulji«, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren partner Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 


     


 


Nazaj na: Izvajanje projektov