VABILO: 5. Slovenski podeželski parlament

VABILO 5 Slovenski podeželski parlament

»Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji«

Vabljeni na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo zasedal 8. in 9. oktobra 2019 v Halozah. Glavna tema razprav bo Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020, ki pomembno sooblikuje slovensko podeželje. Nahajamo se v pomembnem obdobju sooblikovanja tako evropske kot slovenske kmetijske politike. Slovenski podeželski parlament pa je odlična platforma za vključitev vseh zainteresiranih v aktualno razpravo. Ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov boste udeleženci tako lahko razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja.

1. dan: torek, 8. 10. 2019

Prvi dan popoldan bodo potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki bodo zasedale razpršene po slikovitih Halozah. Udeleženci boste lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Lokacije bodo sporočene naknadno. Zvečer se udeleženci zberete v v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer bo potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

 

Delavnica

Nosilec

1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij

Biotehniška fakulteta (dr. Luka Juvančič)

2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti

Fakulteta za družbene vede (dr. Marko Lovec)

3. Verige vrednosti

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)

4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Martina Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)

5. Biotska raznovrstnost

Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)

6. Mladi in novi kmetje

Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič, Sara Uhan)

7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija (v angleščini!)

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)

8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)

9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu

Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

 

2. dan: sreda, 9. 10. 2019

Drugi dan dopoldan bo potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave bodo imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se bo zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.

 

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje v sodelovanjem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Gostitelja dogodka sta Občina Majšperk in Lokalna akcijska skupina Haloze.


Vabilo

Program

PRIJAVE: rok do 2. oktobra 2019


 
Vir: Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Nazaj na: Novice