Vabilo 5. sejo Upravnega odbora

Vabilo 5 sejo Upravnega odbora

Vabilo na 5. sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

5. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v sredo, 7. 12. 2016, ob 16. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.


Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika
  2. Imenovanje novih članov v Upravni odbor LAS DBK
  3. Izbor ocenjevalcev prijavljenih na Javnem pozivu za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS DBK.
  4. Predvidene operacije za kandidiranje na razpisana sredstva iz podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.
  5. Razno


OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.

Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na: Novice