V okviru projekta »Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa« nastajajo prvi novi produkti

V okviru projekta Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa nastajajo prvi novi produkti

V sredo, 17. 1. 2024, so se v širši sestavi sestali partnerji projekta »Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa«, s ciljem pregleda izvedenih aktivnosti znotraj prve faze in izdelavo načrta aktivnosti za izvedbo druge faze projekta. Z zadovoljstvom so projektni partnerji ugotovili, da jim je uspelo, kljub podražitvam in nezanesljivim dobavam, realizirati nakup v projektu predvidene opreme. Te pa ni bilo malo od ekstratorjev, sušilnic za zelišča, liofilizatorjev, opreme za hladilnico, predelovalnega centra… Trenutno se nahajajo v fazi testiranja opreme, v nadaljevanju pa je v projektu predviden razvoj novih produktov. Pri tem si je zelo velik cilj zadal Zavod Dobrote Dolenjske, ki namerava razviti kar 100 novih produktov na bazi ekoloških zelišč, pri čemer si bodo veliko pomagali z zelišči pridelanimi na Kmetiji Rogelj, ki je tudi partnerica v projektu. Velik korak pri razvoju in pomoči zeliščarjev je naredil partner PIK Kočevje, ki je s pomočjo financiranja uredil center za predelavo zelišč, ki vključuje opremljeno kuhinjo, hladilnico in ostalo opremo potrebno za kvalitetno predelavo in shranjevanje zelišč. Razvili so tudi prve nove produkte – čokolade z dodatki zelišč. Podoben center nastaja tudi v okviru razvojno raziskovalnega centra Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, kjer bodo študenti pridobivali praktična znanja iz predelave zelišč, odprt pa bo tudi za zunanje pridelovalce, ki si takšne opreme ne morejo privoščiti.  Da pa so lahko zelišča tudi zanimiv turistični produkt, bo v projektu dokazala Andrejka Cerkvenik, saj bo uredila zeliščno – etnološko domačijo Belajevi.

V drug fazi čaka partnerje še kar nekaj aktivnosti, predvsem izvedba delavnic, tudi s pomočjo opreme nakupljne v projektu; delo na terenu z zasaditvijo zelišč, med drugim tudi izvedba spiralne zeliščne grede; razvoj novih produktov, priprava promocijskega materiala… Na začetku druge polovice leta 2024 je predviden obisk partnerske LAS v Srbiji, kjer je interes za gojenje zelišč velik, primanjkuje pa izkušenj. Izdelan pa bo tudi skupen dokument, v katerem bodo strnjene izkušnje vseh partnerjev pridobljene z izvedbo projekta.

V projektu sodelujejo LAS Dolenjska in Bela krajina (vodilni partner), LAS STIKLAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Krasa in Brkinov.

Več o projektu na povezavi: https://las-dbk.si/projekti-sodelovanja/veriga-eko-zelisc-od-dolenjske-do-krasa/

 


Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

logo_prp leader eu slo barvni


Nazaj na: Izvajanje projektov