V okviru projekta »Novi izzivi slovenske drobnice« zastavljeni prvi cilji

V okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice zastavljeni prvi cilji

LAS DBK se zahvaljuje rejcem in gostincem, ki so sodelovali pri izpolnjevanju ankete o reji drobnice oz. ankete o uporabi mesa in mlečnih izdelkov iz drobnice v gostinski ponudbi. Analiza ankete je dala odlična izhodišča za delo strokovne skupine ter pripravo akcijskega načrta za nadaljnji razvoj drobnice na območju LAS DBK. Prepoznavanje potencialov in potreb na tem področju je ključno za oblikovanje ciljev, ki jim želimo slediti:

CILJ 1:  Povečanje tropov pri rejcih drobnice

CILJ 2:  Več rejcev vključiti v sitem kontrole kakovosti in porekla

CILJ 3:  Animirati mlade za rejo drobnice, predvsem avtohtone pasme belokranjske pramenke

CILJ 4:  Povečati potrošnjo produktov drobnice (mesa, mlečnih izdelkov, volne)

V nadaljevanju bodo izdelani ukrepi za dosego teh ciljev in aktivnosti ter pričakovani rezultati. Celoten dokument bo objavljen predvidoma v drugi polovici decembra na spletni strani LAS DBK: www.lasdbk.si. Aktivnosti se odvijajo v okviru projekta sodelovanja "Novi izzivi slovenske drobnice", ki ga sofinancira Evropski kmetisjki sklad za razvoj podeželja. 


Nazaj na: Izvajanje projektov