V Kamniku je potekal Festival slovenskih LAS z mednarodno udeležbo

V Kamniku je potekal Festival slovenskih LAS z mednarodno udeležbo

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj z LAS Srce Slovenije in Mrežo za podeželje (MKGP) organiziralo Festival slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki je potekal 7. in 8. septembra v Kamniku. Geslo letošnjega festivala je bilo Skupaj za lokalni razvoj. Prvi dan je bil na programu strokovni posvet in srečanje predstavnikov LAS, drugi dan festivala pa je sovpadal z največjim etnološkim festivalom v Sloveniji – Dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto v Kamnik privabijo več kot 30.000 obiskovalcev. Predstavniki slovenskih LAS, tudi LAS Dolenjska in Bela krajina, smo se udeležili tako strokovnega dela v petek, kot tudi sobotne predstavitve na stojnicah. 

DRSP, ki povezuje slovenske lokalne akcijske skupine (LAS), organizira Festival slovenskih LAS na vsaki dve leti. Letošnjemu dogodku s strokovnim posvetom in festivalskim delom je prisostvovalo čez 100 udeležencev iz 8 evropskih držav. Poleg predstavnikov slovenskih LAS so bili udeleženi še predstavniki LASov iz Hrvaške, Poljske, Češke in Latvije. Namen festivala je v promociji delovanja LAS in medsebojnim sodelovanjem med LAS.

Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta, ki se je odvijal v petek dopoldne v Domu kulture v Kamniku, je bila vrednotenje strategij lokalnega razvoja LAS. Gre za izjemno aktualno temo v celotnem evropskem prostoru. Osrednji gostujoči strokovnjak v tem delu je bil g. Robert Lukesch iz ÖAR GmbH iz Avstrije, ekspert na področju evalvacije evropskih programov razvoja podeželja in član evropskih pobud civilne družbe, kot so Kmetijska in podeželska konvencija – ARC in Mreža strokovnjakov na področju lokalnega razvoja – LDnet.

V popoldanskem delu prvega festivalskega dne smo se predstavniki LAS srečali v Samostanu Mekinje, kjer je potekalo vzporedno delo na dveh tematskih področjih, pri katerem so sodelovali različni domači in tuji strokovnjaki in deležniki s področja podeželja: Zasnova model vrednotenja strategij lokalnega razvoja v Sloveniji in diskusijski krožek na temo (ne)razpoložljivosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji (projekt NEWBIE). 

Drugi dan festivala (sobota) je sovpadala z največjim etnološkim festivalom v Sloveniji – Dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto v Kamnik privabijo več kot 30.000 obiskovalcev. Predstavniki slovenskih LAS so se predstavili na stojnicah na prireditvi.

Sočasno je oba dneva potekala mednarodna borza projektov sodelovanja med slovenskimi in drugimi evropskimi LAS.


 


Nazaj na: Novice