V Dobličah imajo novo otroško igrišče

V Dobličah imajo novo otroško igrišče

V soboto, 9. 11. 2019, je bila slavnostna otvoritev vaškega igrišča v Dobličah. S projektom Igrišče znanja in druženja Dobliče je Razvojno informacijski center Bele krajine, v sodelovanju s partnerji Občino Črnomelj, Knjižnico Črnomelj in Krajevno skupnostjo Dobliče, uspešno kandidiral na sredstva 2. javnega poziva LAS Dolenjska in Bela krajina namenjena za uresničevanje razvojnih ciljev na problemskem območju Bele krajine.

S pomočjo EU sofinanciranja so partnerji v projektu uredili igrišče v Dobličah v izmeri 665 m2. Na novo urejeni javni prostor bo namenjen krajanom, delno za igro najmlajših, saj se na njem nahajajo gugalnice in ostala igrala, namenjeno pa bo tudi druženju mladih, saj bo nameščena urbana oprema (klopi, lopa, smetnjaki, informacijska tabla). Pozabljeno pa ni tudi na malo manj mlade, saj je v okviru projekta urejeno balinišče, ki bo namenjeno druženju ob popoldnevih.

 

Celotna vrednost projekta je 109.859,27 EUR, in je v višini 76.750,56 EUR, financiran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Nazaj na: Izvajanje projektov