Ustanovljena nova Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, za obodbje 2014-2020 (12.10.2015)

Ustanovljena nova Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina za obodbje 2014 2020 12 10 2015

V ponedeljek, 12. oktobra 2015 je bil izpeljan slavnostni podpis Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS Dolenjska in Bela krajina. 68 partnerjev je v skladu z Uredbo o izvajanju CLLD v obdobju 2014-2020, ustanovilo pogodbeno partnerstvo, ki bo v naslednjih sedmih letih skrbelo za pridobivanje sredstev iz programa CLLD. Program je namenjen financiranju razvojnih programov na podeželju in po svoji vsebini enak programu LEADER, le nadgrajen s sredstvi regionalnega sklada.

LAS Dolenjska in Bela krajina je ustanovljena na območju 12. občin in vključuje 68 članov iz javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. Na skupščini smo imenovali upravni ter nadzorni odbor, vodilnega partnerja s partnersko institucijo (Razvojni center Novo mesto d.o.o. z Razvojno informacijskim centrom Bela krajina) ter predsednika LAS (Igor Hrovatič, društvo Grmčani) in podpredsednico LAS (Polona Kambič, občina Semič). Člani ostalih organov so navedeni v spodnjem dokumentu.

Ponovno se vsem zahvaljujemo za zaupanje in pristopitev k podpisu Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS Dolenjska in Bela krajina.


VABILO
LISTA PRISOTNOSTI
ZAPISNIK s SKLEPI
GRADIVO


Nazaj na: Novice