Usposobljeni prvi promotorji v o okviru Zaposlitvenih priložnosti na kmetijah

Usposobljeni prvi promotorji v o okviru Zaposlitvenih priložnosti na kmetijah

V soboto, 10. 3. 2018, je bila v Trebnjem, v okviru projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah izvedena celodnevna delavnica za promotorje zaposlitvenih priložnosti na kmetijah. Delavnico je vodil Peter Svetina, direktor Zavoda Grunt, ki je pri podajanju teme izhajal iz lastne prakse. V okviru predavanja so udeleženci spoznali zakonodajo, ki ureja to področje, sistem delovanja in financiranja zaposlitvenih centrov, postopke zaposlovanja invalidov in vzpostavitve tima "kmet – strokovni sodelavec". Peter Svetina je udeležence seznanil tudi z Zakonom o socialnem vključevanju invalidov, ki je v končni fazi potrjevanja in ga bo MDDSZ začelo izvajati v začetku naslednjega leta. V razpravo so se aktivno vključili tudi udeleženci, kar pomeni, da je tema resnično zanimiva in aktualna za naše območje.  


Nazaj na: Izvajanje projektov