Temeljni postopka oživljanja z uporabo AED aparatov - Mokronog -Trebelno

Temeljni postopka oživljanja z uporabo AED aparatov Mokronog Trebelno

Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5 - 6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi vedeli kako. Z izvajanjem aktivnosti projekta "Skupaj za varni jutri" želimo prebivalce usposobiti za temeljne postopke oživljanja in uporabo AED naprave, da bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno višja.

Občina Mokronog-Trebelno je ena izmed 6 občin, ki sodelujejo v projektu »SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« kjer je moči združilo pet Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije.
V sklopu projekta bo občina kupila 5 AED aparatov, ki bodo postavljeni predvidoma do konca aprila 2022 na naslednjih lokacijah:

1. Mirna vas, Trebelno (pri Piškur Stanku)
2. Sveti Vrh, Mokronog (pri Kastelic Dragu)
3. Martinja vas, Mokronog (pri Vrabec Vinku)
4. Srednje Laknice, Mokronog (pri Vovk Alojziji)
5. Češnjice pri Trebelnem, Trebelno (pri Krivic Jožetu).

V okviru projekta se bo izvedlo tudi izobraževanje iz Temeljnega postopka oživljanja z uporabo AED aparatov. Nosilec izobraževanj je Območno združenje Rdečega Križa Trebnje. Število udeležencev na tečaju je omejeno, zato, v kolikor ste zainteresirani za udeležbo na osnovnem tečaju, to sporočite koordinatorki projekta ga. Mateji Vrabec (mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si ali 07 34 98 266). Razširjeni tečaj je prvenstveno namenjen prvim posredovalcem.

POMLADANSKI TERMINI

LOKACIJA

DATUM

URA

OSNOVNI TEČAJ (2 URI)

MIRNA VAS

5.4.2022

16.00 - 18.00

SVETI VRH

6.4.2022

16.00 - 18.00

MARTINJA VAS

7.4.2022

16.00 - 18.00

RAZŠIRJENI TEČAJ (8 UR)

Mokronog – Gasilni dom

9.4.2022

7.00 - 15.00

 

Terminski plan za jesenske delavnice in lokacija izvajanje delavnic se nahaja tukaj.

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

prp leader eu slo barvni

 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov