Uspešno oddan projekt sodelovanja »Skupaj za varni jutri«

Foto Tina Štefanič

LAS DBK je v petek, 19. 10. 2018, uspešno oddal prijavo na 4. javni razpis za projekte sodelovanja LAS, objavljenim v Ur. l. dne 27. 7. 2018. V projektu »Skupaj za varni jutri« sodeluje 6 partnerskih LAS – vodilni partner LAS Mežiška dolina, LAS Zgornje Savinjske in Saleške doline, LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavske in LAS od Snežnika do Nanosa.

V projektu »Skupaj za varni jutri« bo na območju LAS Dolenjska in Bela krajina sodelovalo 6 občin, in sicer Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Mokronog Trebelno, Občina Šentrupert in MO Novo mesto.

Glavne aktivnosti v projektu so:

  • nakup 36 AED aparatov,
  • nakup lutke za oživljanje in učnega defibrilatorja,  
  • izvedba 69 osnovnih in 19 razširjenih tečajev reševanja, na vsakem tečaju se pričakuje približno 10 oseb,
  • izdelava priročnika in filma,
  • sodelovanje na različnih dogodkih tako znotraj kot zunaj LAS.

Celotna vrednost aktivnosti v projektu na strani LAS DBK je ocenjena na 120.506,21 EUR, od tega se pričakuje sofinanciranje iz sredstev EKSRP v višini 87.552,09 EUR.


 


Nazaj na: Novice