Uspešno izvedena Posvet LAS in konferenca Pametnih vasi v Posavju

Uspešno izvedena Posvet LAS in konferenca Pametnih vasi v Posavju

Kvaliteta življenja na podeželju prehaja vse bolj v ospredju. Podeželje je pomembna tema tudi v času predsedovanju Slovenje Svetu Evropske unije. S tem namenom sta v času od 30. 9. 2021 do 2. 10. 2021, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v sodelovanju s pisarno evropskega poslanca Franca Bogoviča), v Posavju organizirala vrsto dogodkov na temo pametnih, digitalnih in odpornih vasi. Pestro dogajanje se je pričelo 30. 9. 2021 z organizacijo Posveta LAS, s katerim je bila obeležena 30. obletnica delovanja programa LEADER v EU. V okviru posveta je bilo organiziranih več tematskih delavnic s skupnim zaključkom, da je pristop CLLD, nepogrešljivo orodje za nadaljnji razvoj podeželja.   

Dogajanje se je naslednji dan nadaljevalo z izvedbo mednarodne konference »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki je ena izmed prednostnih nalog pri predsedovanju Slovenije Svetu EU. Udeleženci konference so se strinjali, da podeželje ni pomembno le z vidika zagotavljanja hrane, ampak ustvarja tudi nova delovna mest, turistične in ekosistemske storitve ter je hkrati del širšega družbenega odgovora na vprašanje podnebnih sprememb. Ruralna območja so tudi sestavni del evropskega načina življenja in identitete, saj tam prebiva kar tretjina prebivalstva EU.

 

Več informacij: 

30. 9. 2021: Posvet LAS (Društvo za razvoj slovenskega podeželja)

1. 10. 2021: Mednarodna konferenca »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« (MKGP)


 


Nazaj na: Novice