Uspešna delavnica v Črnomlju

Uspešna delavnica v Črnomlju

V četrtek, 9. 3. 2023, je v prostorih Mladinskega centra BIT v Črnomlju potekala animacijska delavnica za potrebe priprave Strategije lokalnega razvoja 2021-2027 (SLR), ki zastopa ideje, priložnosti in razvojne potenciale podeželja po logiki »od spodaj navzgor«, ki so bistvo pristopa LEADER/CLLD.

LAS Dolenjska in Bela krajina je zaključil prvo fazo konstituiranja Lokalne akcijske skupine Bela krajina, le ta ostaja v enaki sestavi 12 občin. Naslednji korak je priprava poglobljene in razvojno naravnane Strategije lokalnega razvoja, ki je podlaga za izvajanje projektov prihajajočega obdobja.

Priprava kvalitetne strategije lokalnega razvoja je zelo pomembna. V njej bo potrebno opredeliti tematska področja, ki bodo prepoznana na animacijskih delavnicah in utemeljena v SLR. Ta krovni dokument mora naslavljati podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam glede uporabe lokalnih virov, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialni vključenosti. Tematska področja oz. potrebe lokalnega okolja, ki bodo analizirane oz. prepoznane v SLR bodo namreč lahko prejele finančno podporo v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Veseli nas, da nas je že na prvi delavnici v Črnomlju obiskalo kar 37 zainteresiranih posameznikov oz. predstavnikov civilne družbe, javnih organizacij in zavodov ter drugih aktivnih posameznikov. Že v prejšnjem programskem obdobju je bilo slutiti, da je Bela krajina dober generator projektnih idej, saj je v sedmih javnih pozivih (in eni neposredni potrditvi) od 56 potrjenih projektov bilo kar 23 z vodilnim partnerstvom v Beli krajini, kar znaša več kot 40 %, kar je izjemno. S finančnega vidika so ti projekti v lokalno okolje prinesli kar 1.475.401,36 € (sofinanciranje).

Pestra sestava prekaljenih udeležencev na animacijski delavnici je pokazala številne potenciale in priložnosti, ki jih mora zajeti nastajajoča SLR. Z delom po skupinah smo ugotovili katere so prednosti Bele krajine (izjemno ohranjena naravna dediščina, tradicija rokodelstva in obrti ter običajev, kulinarika, vinarstvo, tradicionalni objekti, veliko število društev, inovativni produkti …) in hkrati izpostavili slabosti oz. nevarnosti, ki lahko vplivajo na izvajanje dejavnosti (depopulacija, birokratske ovire, skromen podjetniški angažma, beg možganov, prometna dostopnost …).

Očitno je, da nam družabništva manjka, saj je na krepki dve ure trajajoči delavnici bilo podanih kar nekaj pobud in projektnih predlogov za oživljanje zapuščenih vaških jeder, kjer bi se lahko opremili prostori za druženje. Prav tako že nastajajo nove podjetniške ideje kot je digitalna spletna platforma za povezovanje ponudnikov. Vsi, ki še razvijate kakšno idejo a je niste uspeli spraviti na papir vas vabimo, da nam jo zaupate na tem obrazcu in jo posredujete na e-pošto: lasdbk@rc-nm.si.

V preglednici si lahko ogledate nazive odobrenih in sofinanciranih projektov iz prejšnjega programskega obdobja.

 

 


Nazaj na: Novice