Uspešen sestanek s projektnimi partnerji na projektu Veriga EKO semen

Uspešen sestanek s projektnimi partnerji na projektu Veriga EKO semen

V sredo, 10. 1. 2024, smo se skupaj z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto udeležili sestanka na Inštitutu za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, Ekosemena, ki ima sedež na Čebelarsko razvojnem izobraževalnem centru Gorenjske.

Rdeča nit sestanka je bil pregled aktivnosti projekta "Verige Eko semen" v zvezi z vzpostavitvijo banke semen na Dolenjskem ter prenosom znanja iz Gorenjske na Dolenjsko. Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto bodo v sklopu projekta vzpostavili banko semen. Na območju Gorenjske je že vzpostavljena banka ekoloških semen, zato želijo na območju Dolenjske uvesti podoben koncept, kot ga imajo na Gorenjskem.

V prvi fazi izvajanja projekta so že nabavili opremo, kot so čistilec semen, sušilec, sejalnica za semena in drugo. Potrebno znanje za vzpostavitev banke bo na območje Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) preneseno z izmenjavo znanj preko inštituta Ekosemena. Na ta način bo omogočena hitrejša vzpostavitev banke.

S pomočjo vzpostavljene kooperative pridelovalcev na območju LAS DBK bo v operacijo vključenih 10 pilotnih ekoloških kmetij. Te bodo zasejale semenski material, ki ga je Visoka šola nabavila v prvi fazi projekta. S pomočjo čistilca/luščilca, prav tako nabavljenega v prvi fazi projekta, bodo očistili semenski material in tako pridobili kakovosten material za hrambo v semenski banki. Material slabše kakovosti pa bo namenjen za pripravo produktov za končno uporabo, kot so namazi, juhe in biodiverzitetne mešanice.

V zaključku lahko poudarimo, da projekt "Verige Eko semen" predstavlja pomemben korak k trajnostnemu in ekološkemu kmetovanju na območju Dolenjske in Bele krajine. Vzpostavitev banke semen bo omogočila ohranjanje avtohtonih rastlinskih sort ter spodbudila sodelovanje med ekološkimi kmetijami. Prenos znanja iz Gorenjske na Dolenjsko skozi sodelovanje z Inštitutom Ekosemena bo pospešil proces ustanavljanja banke ter stkala pomembne partnerske vezi za v prihodnje.

Sodelovanje s pilotnimi ekološkimi kmetijami in uvedbo kooperative pridelovalcev na območju LAS DBK pomeni priložnost za širjenje ekološkega kmetovanja ter ustvarjanje lokalnih trajnostnih oskrbnih verig. Uporaba opreme, pridobljene v sklopu projekta, bo zagotovila visoko kakovosten semenski material za ohranjanje biotske raznovrstnosti in podporo ekološki pridelavi.

Celoten projekt odraža zavezanost k trajnostnemu razvoju, izmenjavi znanja ter kreiranju inovativnih rešitev za spodbujanje ekološkega kmetovanja na lokalni ravni. Verjamemo, da bodo pridobljene izkušnje in dosežki projekta služili kot vzor in spodbuda tudi drugim regijam v smeri trajnostnega kmetovanja in varovanja okolja.

 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov