Učbenik o invazivnih tujerodnih vrstah

Učbenik o invazivnih tujerodnih vrstah

S projektom  Medgeneracijsko stičišče je Občina Škocjan vsebinsko nadgradila »projekt ureditev območja ob Radulji«, v katerem je bilo s pomočjo evropskih sredstev urejeno do tedaj degredirano območje. Želja nosilca projekta Občine Škocjan je, da v nadaljevanju to območje resnično zaživi, zato so pripravili nov projekt v katerega  so vključili različne vsebine namenjene vsem generacijam za kvalitetno preživljanje prostega časa, pa tudi za izobraževanje v naravi.  Med načrtovanimi aktivnostmi so organizacija naravoslovno-tehniških dni, razstave, predavanja, delavnice in usposabljanje iz gozdne pedagogike. S tem želijo dokazati,  da je možno naravni prostor uporabljati na način, ki ne škoduje delovanju ekosistema.

V sklopu projekta je tako nastal E-priročnik Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali. Poznavanje let teh je pomembno, saj invazivne vrste lahko pomembno škodujejo domorodnim vrstam, ogrožajo njihov obstoj in spreminjajo njihovo življenjsko okolje. Mnoge med njimi negativno vplivajo tudi na gospodarstvo (manjši pridelek) in zdravje ljudi (alergija). Zato je pomembno, da te vrste hitro odkrijemo in zoper njih ukrepamo, preden le te povzročijo večjo škodo.

Učbenik bo tako v veliko pomoč šolam pri izvajanju učnih programov v naravi, saj bodo otroci z njegovo pomočjo spoznavali invazivne rastline in o tem osveščali tudi svoje starše.Na fotografijah si lahko ogledate zelo pogoste invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki so v našem okolju že precej prisotne: kanadska zlata rozga, kitajska glicinija, lovorikovec, mnogolistni volčji bob in octovec. Več informacij o tujerodnih vrstah je dostopnih na spletni strani https://www.tujerodne-vrste.info/.

 

Elektronski priročnik najdete na tej povezavi:
1. del
2. del

 

 

Vir foto: tujerodne-vrste.info

Nazaj na: Izvajanje projektov