Tečaj temeljnega postopka oživljanja - Mokronog - Trebelno

Tečaj temeljnega postopka oživljanja Mokronog Trebelno

Temeljni postopka oživljanja z uporabo AED aparatov - Mokronog -Trebelno

Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5 - 6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi vedeli kako. Z izvajanjem aktivnosti projekta "Skupaj za varni jutri" želimo prebivalce usposobiti za temeljne postopke oživljanja in uporabo AED naprave, da bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno višja.

Občina Mokronog-Trebelno je ena izmed 6 občin, ki sodelujejo v projektu »SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« kjer je moči združilo pet Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije.
V sklopu projekta je občina kupila 5 AED aparatov.

V okviru projekta bomo tudi v jesenskem času izvedli izobraževanje iz Temeljnega postopka oživljanja z uporabo AED aparatov. Nosilec izobraževanj je Območno združenje Rdečega Križa Trebnje. Število udeležencev na tečaju je omejeno. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo na osnovnem tečaju, to sporočite koordinatorki projekta ga. Mateji Vrabec (mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si ali 07 34 98 266).

 

LOKACIJA

DATUM

URA

OSNOVNI TEČAJ (2 URI)

ČEŠNJICE PRI TREBELNEM

5. 10. 2022

16.00 - 18.00

BITNJA VAS

6. 10. 2022

16.00 - 18.00

RAZŠIRJENI TEČAJ (8 UR) je namenjen samo prvim posredovalcem (!)

Trebelno - večnamenski dom

8. 10. 2022

7.00 - 15.00

 

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

prp leader eu slo barvni


Nazaj na: Izvajanje projektov