Tečaj temeljnega postopka oživljanja - Metlika

Tečaj temeljnega postopka oživljanja Metlika

Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5 - 6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi vedeli kako. Z izvajanjem aktivnosti projekta "Skupaj za varni jutri" želimo prebivalce usposobiti za temeljne postopke oživljanja in uporabo AED naprave, da bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno višja.

Občina Metlika je ena izmed 6 občin, ki sodelujejo v projektu »SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« kjer je moči združilo pet Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije.

Termini usposabljanj so naslednji:

  • 5. in 6. oktober in
  • 12. in 13. oktober 2022.

 

Usposabljanja bodo potekala nad garažami Zdravstvenega doma Metlika.

 

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

prp leader eu slo barvni

 


Nazaj na: Izvajanje projektov